Реєстрація об'єднань громадян, громадських об'єднань

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.
Реєстрація об'єднань громадян, громадських об'єднань в Україні
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Дніпродзержинськ, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Громадське об’єднання

  Як відомо, велика чисельність громадських організацій в пострадянській Україні, на жаль, не свідчила про дійсний стан речей із розвитком громадянської ініціативи в державі. Більшість з них утворювалися суто декларативно, діяли як закриті клуби за інтересами, розподіляючи кошти непрозоро та насправді не дуже й переймаючись своєю прописаною в статуті діяльністю.

  Прийняття нового Закону України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI  змінило пріоритети у визначенні статусу тих, хто може дозволити собі створити таку організацію, та проголосило чіткі принципи, на яких повинна бути заснована її діяльність.

  Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права, які об’єднуються заради здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. Воно може бути двох видів за організаційно-правовою формою:

  • громадська організація  - засновниками та членами (учасниками) є фізичні особи (від двох);

  • громадська спілка - засновниками є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути як юридичні особи приватного права, так і фізичні особи (крім політичних партій).

  Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу, але зареєстроване нарівні з іншими юридичними особами і маючи цей статус, воно є непідприємницьким товариством, відрізняючись від інших лише основною метою свого створення – не задля одержання прибутку. Ст. 21 Розділ II Закону наділяє громадські об’єднання значним колом прав: бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права; здійснювати підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в законному порядку товариства та підприємства, якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню; засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

  Важливим моментом у створенні громадських об’єднань є зосередження закону на засадничих принципах діяльності, які, своєю чергою, принциповим чином впливають на мету і форму під час створенння, а саме:

  - добровільності; самоврядності; вільного вибору території діяльності – незалежно від статусу; рівності перед законом (аналогічно); відсутності майнового інтересу членів (учасників); прозорості, відкритості та публічності.

  Ст 7 Закону вперше в нашій історії проголошує, що засновниками громадської організації можуть бути як громадяни України (колишній ЗУ «Про об’єднання громадян» - навіть в назві передбачалася наявність громадянства як умова для можливості створити організацію) , іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років.

  Треба зупинитися й на тому, що законодавство прямо передбачає можливість для громадських організацій створювати з метою реалізації своїх статутних цілей підприємств, прибуткок від здійснення господарської діяльності яких оподатковується на пільгових засадах – як для неприбуткових організацій. Це надає громадським організаціям широкі можливості для залучення якомога більшої кількості осіб до участі у суспільно корисних проектах, особливо стосовно найменш захищених верств населення – юнацтва та молоді, жіноцтва, в т.ч. одиноких матерів, інвалідів тощо, та надавати суспільству індивідуалізовані та високоякісні послуги, виграючи в тендерах та координуючи зусилля з представниками подібних рухів з-за кордону. Саме так розвивається галузь «третього сектору» економіки – неприбуткового підприємництва та соціального партнерства – в сучасній Європі. Майбутнє за суспільством із високим рівнем самоорганізації та особистої відповідальності, за суспільством свідомим щодо екологічності існування та правової культури кожного, за суспільством клієнт-орієнтованого малого бізнесу та широкорозвиненої сфери послуг на відміну від ієрархічного, жорстко структурованого суспільства минулого із пріоритетом важкої промисловості та перевагою державного сектору.

  Створення та участь в громадських організаціях – вивірений історією шлях до формування громадянського світогляду. 

  comments powered by Disqus

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Замовлення послуги

Зворотній дзвінок