Реєстрація газети та журналу

Послуга включає:

 • Безкоштовна професійна консультація спеціаліста, при замовлені послуги;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.
4000 грн. від 1 місяця
Реєстрація газети, журналу. Як зареєструвати друковане видання
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Дніпродзержинськ, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  В Україні порядок реєстрації друкованих ЗМІ є дозвільним - тобто щоб почати випуск видання, його необхідно зареєструвати в Мін’юсті. Державній реєстрації, згідно з ч. 2 ст. 11 ЗУ «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення.Тотальний контроль з боку держави вочевидь не відповідає засадам демократії і неодноразово викликав обурення західних журналістів та правозахисників, але є цілком зрозумілим зважаючи на вкрай важливу роль інформації, особливо за сучасних умов. Держава прагне попередити небезпеку для себе в зародку, аби згодом не вдаватися до заходів цензури – скажімо, через звернення Національної комісії з питань захисту суспільної моралі.  Друкований ЗМІ  вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про державну реєстрацію, про що завжди можна дізнатися з його примірника.

  Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, установлених ст. 15 згаданого Закону, а саме якщо:

  • назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість прямо суперечать ст.ст. 3, 4 Закону;

  • раніше вже було видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тією самою назвою (крім видань, що виходять різними мовами) - для отримання інформації щодо назви друкованого ЗМІ варто звернутись до ДП «Інформаційний центр» в Києві чи на його веб-сайті http://www.informjust.ua;

  • заяву про реєстрацію ЗМІ подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення його діяльності.

  У разі, якщо реєстраційний орган виявить установлені Законом підстави для відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ, він надасть правовий висновок з викладенням підстав – конкретних положень законодавства України та відповідним роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.Практично будь-яке рішення, в т.ч. не лише про відмову, а й про скасування чи невиправдане затягування розгляду документів понад встановлені строки (3 місяці), може бути оскаржено до адміністративного суду.

  Порядок реєстрації друкованих засобів масової інформації постійно зазнає змін, але наразі правовою базою для реєстрації газети чи журналу слугують: ЗУ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 02.06.2011 р., постанова Кабміну від 17.11.1997 р. № 1287 "Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" (в редакції від 30.11.2005 р.), Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, затверджені наказом Мін’юсту від 21.02.2006 р. № 12/5 (у редакції наказу Мін’юсту від 13.01.2009 р. № 22/5).

  Друкований засіб масової інформації – це періодичне і таке, що продовжується, видання, яке виходить під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

  Видавання може здійснюватисяяк державною - українською, так і іншими мовами. Засновником ЗМІ можуть бути як фізичні (незалежно від громадянства), так і юридичні особи (вітчизняні й зарубіжні), а також трудові колективи (на підставі відповідного рішення загальних зборів).

  В залежності від сфери розповсюдження, державну реєстрацію друкованих ЗМІ здійснюють:

  • загальнодержавної, регіональної (дві та більше областей) та/або зарубіжної – Мін’юст,

  • місцевої - управління юстиції в областях, у м. Києві.

  ДОКУМЕНТИ для реєстрації від засновників:

  • заява (українською мовою), за підписом засновника (співзасновників), із печатками, якщо засновники - юридичні особи;

  • документи на підтвердження дієздатності засновника або співзасновників:  для фізичних осіб – копія  паспорта, для юридичних осіб – правовстановлюючі документи ( копії свідоцтва  про державну реєстрацію, статуту (положення), установчого договору(в разі укладання договору між засновниками, якщо серед них є фізична особа – з його нотаріальним засвідченням); протокол  або  витяг з протоколу рішення загальних зборів - у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом);

  •  довіреність на представника (якщо заяву та/або установчий договір підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

  Усі документи, складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладом українською, засвідченими в установленому порядку.

  У заяві мають бути наявні:

  • назва юридичної особи - засновника (співзасновника) та/або паспортні дані фізичної особи – засновника (співзасновника);

  • вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо);

  • статус видання (вітчизняне – засноване виключно резидентами України, спільне – засноване резидентами України за участю іноземців та/або іноземних юридичних осіб);

  • назва видання (мовою, якою виходитиме);

  • мова/мови видання (одномовне, кілька мов паралельними випусками,  змішане  - декількома мовами в одному випуску);

  • сфера розповсюдження (місцева; регіональна –в т.ч. міста Києва, загальнодержавна - у межах України; зарубіжна - за межами України);

  • категорія читачів (усе населення, дорослі, молодь, діти, інваліди тощо);

  • програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (розвиток освіти, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань тощо);

  • періодичність випуску;

  • обсяг (в умовних друкарських аркушах);

  • формат ;

  • юридична адреса засновника (співзасновників), його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб - за наявності);

  • місцезнаходження редакції;

  • вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, наукове, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне,художнє, з питань мистецтва, рекламне (якщо понад 40% обсягу одного номера – реклама), інформаційне, для дітей тощо).

  Орган реєстрації не має права вимагати додаткові документи, крім заяви та документів на підтвердження право- чи дієздатності засновників. Але для повної впевненості в своїх правах радимо сповіщати якомога більше інформації про ЗМІ заздалегідь. Також хоча в ч. 4 ст. 12 Закону про пресу йдеться лише про  обов’язок засновника повідомляти орган реєстрації про зміну виду видання, юридичної адреси та місцезнаходження редакції, реєстратори можуть зажадати розширення цього переліку й до банківських реквізитів, програмних цілей або тематичної спрямованості, статусу видання тощо.

  Після прийняття рішення про реєстрацію друкованого видання орган реєстрації надсилає письмове повідомлення про це та вимогу щодо сплати реєстраційного збору за видачу свідоцтва про реєстрацію, яку треба здійснити протягом місяця. В залежності від сфери розповсюдження він різниться:

  • загальнодержавної, регіональної та/або зарубіжної - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  •  місцевої, обласної, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24;

  • в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14;

  • для ЗМІ еротичного характеру - 100;

  • для дайджесту - 60;

  • для ЗМІ, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал – 120.

  Розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ для дітей та інвалідів та ЗМІ,зареєстрованих за кордоном, але таких,  що видаються та розповсюджуються в Україні, зменшено на 50%, а ЗМІ, засновані з благодійною метою і призначені для безоплатного розповсюдження, взагалі від такої сплати звільняються.

  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видається після сплати реєстраційного збору – це потрібно зробити протягом  3  місяців – та є безстроковим. Дані про ЗМІ заносяться до Державного реєстру друкованих ЗМІ. Розпочати випуск ЗМІ потрібно протягом року з дня одержання свідоцтва, інакше воно втратить чинність (ст. 16 ЗУ "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»). На підтвердження виходу у світ друкованого ЗМІ його редакція повинна надіслати безоплатно контрольні примірники на адресу засновника та реєстратора (ст. 33 зазначеного Закону).

  comments powered by Disqus

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги