Реєстрація ТОВ в Києві, Львові. Відкрити ТОВ в Україні

Послуга включає:

 • Консультації з усіх питань реєстрації і діяльності ТОВ
 • Підготовка всіх документів, необхідних для реєстрації ТОВ
 • Нотаріальні послуги
 • ВСІ мита, збори, платежі
 • Реєстрація ТОВ у ВСІХ інстанціях
 • Виготовлення печатки
 • Наш гонорар
1500 грн. 1-3 робочих дні
Реєстрація ТОВ в Києві, Львові. Відкрити ТОВ в Україні
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Дніпродзержинськ, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Реєстрація ТОВ - це найбільш поширена наша послуга. Більше трьохсот клієнтів замовили її у нас та є задоволеними нашою якісною та швидкою роботою. Вам достатьно лише зателефонувати та отримати  якісний результат .Зверніться до нас зараз та отримайте:

  • безкоштовну консультацію;

  • чесну ціну;

  • швидкий та якісний результат.

  Вартість реєстрації ТОВ включає:

  • Консультації з усіх питань реєстрації і діяльності ТОВ
  • Підготовка всіх документів, необхідних для реєстрації ТОВ
  • Нотаріальні послуги
  • ВСІ мита, збори, платежі
  • Реєстрація ТОВ у ВСІХ інстанціях
  • Виготовлення печатки
  • Наш гонорар

  Чому ТОВ?

  Створюючи бізнес, ви можете, виходячи із реальних можливостей і потреб, вибрати, яким саме чином його організувати та зареєструвати. Законодавство України дозволяє декілька варіантів організаційно - правових форм підприємництва. Всі вони мають свої переваги і недоліки, на які слід зважати враховуючи сферу, масштаби та цілі вашого бізнесу. Реєстрація ТОВ - дуже поширена послуга, що вказує на її популярнiсть.

  Безумовно найпопулярнішою організаційно - правовою формою ведення власної справи є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Це пов’язано насамперед з розвиненістю законодавчої бази, яка регулює діяльність ТОВ, більш простою формою організації та ведення бізнесу та відносно низькою вартістю реєстрації.

  Переваги товариства з обмеженою відповідальністю:

  • Засновниками та учасниками ТОВ можуть бути як фізичні так і юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти. Мінімальна кількість учасників ТОВ — одна особа. Максимальна кількість учасників ТОВ може досягати 100 осіб.
  • Розмір статутного капіталу ТОВ не обмежується. Гнучкі умови наповнення статутного капіталу – його можна сформувати протягом першого року діяльності, в тому числі майном.
  • Не забороняється реєстрація ТОВ з одним учасником (але тільки в одному ТОВ).
  • Спрощена система управління підприємством — повноваження виконавчого органу підприємства, як правило, одноосібного, обмежені повноваженнями вищого органу управління — зборів засновників (учасників).
  • Відсутність законодавчо встановлених вимог до складання та подання спеціальної звітності, а також її опублікування (як для акціонерного товариства).
  • Відсутня необхідність здійснювати додаткові фінансові витрати на організацію обліку і проведення операцій з цінними паперами акціонерів (як для акціонерного товариства).
  • Установчим документом ТОВ є статут. ТОВ може діяти на підставі Модельного статуту, що дозволяє спростити процедуру утворення та діяльності товариства, зменшити обсяг документів та заощадити на нотаріальних послугах

  Отже, якщо ви прагнете реалізувати великі проекти, ефективно, просто і недорого організувати власний бізнес то краще вибрати товариство з обмеженою відповідальністю.

  Як зареєструвати ТОВ?

  Процедура реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) складається з наступних етапів:

  1. Ми розробляємо проекти установчих документів – (Статуту) на підставі наданих Клієнтом документів про засновників та посадових осіб та додаткової інформації;
  2. Зустрічаємось у нотаріуса для нотаріального засвідчення статуту та довіреності на реєстраційні дії, а також підписання не нотаріальних документів;
  3. Сплачуємо державний збір, проводимо реєстраційну дію у державного реєстратора;
  4. Очікуємо до 3-х робочих днів, протягом яких інформація потрапляє до Управління Статистики та Міндоходів. Паралельно виготовляємо печатку;
  5. Отримуємо виписку про державну реєстраціє у державного реєстратора з повною інформацією про реєстрацію в податковій і управлінні статистики;
  6. Надаємо клієнту повний пакет документів та печатку.

  Що необхідно для реєстрації

  Для реєстрації ТОВ необхідно подати таку інформацію для статуту:

  • Найменування створюваного товариства з обмеженою відповідальністю;
  • Точна адреса (якщо є) або бажаний район реєстрації ТОВ (ми можемо вам запропонувати юридичну адресу)
  • Розмір статутного капіталу ТОВ;
  • Розподіл часток між засновниками ТОВ;
  • При формуванні статутного капіталу майном - перелік цього майна з вказівкою його вартості й вказівкою на те, яке саме майно вносить кожен із засновників;
  • Бажані види діяльності ТОВ;
  • Обрана система оподаткування (ви можете, за бажанням, вибрати систему опоткування і пізніше)
  • Контактний телефон, який заноситься до реєстру і використовуватиметься держустановами в якості контактної інформації.

  У Статуті також визначаються:

  • Порядок передачі (переходу) часток у статутному капіталі ;
  • Порядок розподілу прибутків та збитків;
  • Склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень;
  • Порядок внесення змін до установчих документів;
  • Порядок ліквідації і реорганізації товариства .

  ТОВ може діяти на підставі модельного статуту, що затверджений Кабінетом міністрів України. Використання Модельного статуту дозволяє спростити процедуру утворення та діяльності товариства, зменшити обсяг документів (немає необхідності окремо затверджувати та завіряти статут). Якщо суб'єкт господарювання створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про його найменування, мету і предмет господарської діяльності, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.

  За допомогою статуту можна обмежити повноваження керівника підприємства щодо прийняття доленосних рішень та визначити, що всі найважливіші рішення приймаються виключно загальними зборами засновників.

  Документи необхідні для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) ВІД ПОСАДОВИХ ОСІБ:

  • Копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) керівника;
  • Копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) бухгалтера.

  Директором ТОВ може бути один із засновників або інша особа;
  Наявність бухгалтера в ТОВ не обов'язково (можемо запропонувати обслуговування бухгалтера).

  Не можуть бути посадовими особами товариства:

  • Депутати всіх рівнів;
  • Керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
  • Військовослужбовці;
  • Нотаріуси;
  • Посадові особи прокуратури, суду, держбезпеки, внутрішніх справ;
  • Особи, які мають непогашену судимість за корисливі злочини або яким судом заборонено обіймати певні посади.

   Якщо директором чи працівником ТОВ є іноземець, необхідно отримати дозвіл на працевлаштування в Державній службі зайнятості. Штраф за застосування праці іноземця без дозволу на працевлаштування становить 20 мінімальних заробітних плат.

  Документи необхідні для реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю від засновників

  Якщо ви громадянин України:

  • Копії паспортів засновників (1, 2 сторінка і сторінка реєстрації місця проживання);
  • Копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
  • Копії свідоцтв (виписок) про державну реєстрацію засновників, як приватних підприємців (за наявності).

  Особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке має одного засновника.

  Якщо ви іноземець:

  • Копія паспорта із зазначенням адреси прописки, з перекладом на українську мову та реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). Реєстрація ТОВ з засновниками нерезидентами можлива і без їхнього приїзду на Україну, якщо від імені засновника буде діяти його довірена особа. У такому випадку додатково необхідно надати: довіреність про надання повноважень довіреній особі засновника. 
  • Ідентифікаційний податковий номер платника податків в Україні (за відсутності такого, ми допомагаємо його зробити)

  Всі офіційні документи (нотаріальні доручення та нотаріальні копії документів) походять з більшості зарубіжних країн підлягають апостилювання або легалізації. Офіційні документи з інших країн без апостиля (легалізації) не визнаються в Україні. Документи з ряду країн (країни СНД, Балтії та інші найближчі сусіди України) не вимагають ні легалізації, ні апостилювання. Крім того, закордонні документи повинні бути перекладені на українську мову та нотаріально завірені. Документи російською мовою перекладу на українську не вимагають.

  Якщо засновник юридична особа, створена на території України:

  • Рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником створюваного ТОВ;
  • Документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи-засновника (протокол про призначення директора і статут, або нотаріальна довіреність на представника);
  • Статут підприємства (нотаріально завірений) - 2шт.;
  • Витяг з єдиного державного реєстру підприємств України.

  Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати єдиним засновником інше господарське товариство, засновником якого є одна особа.

  Якщо засновник іноземна юридична особа:

  • Нотаріально завірена копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - засновника в країні місцезнаходження (наприклад, виписка з торговельного, банківського, судового реєстру, сертифікат і т.п.);
  • Рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником створюваного підприємства;
  • Документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи-засновника (рішення про призначення директора і нотаріальна копія статуту або нотаріальна довіреність на представника).

  Документи, що походять від юридичної особи (протоколи, рішення, доручення) повинні бути з печаткою цієї юридичної особи. При підписанні документів у нотаріуса (в Україні) особою, яка не володіє українською (російською) мовою, буде потрібно присутність відповідного перекладача з дипломом.

  Після реєстрації ви отримуєте:

  1. Довідку про внесення до ЄДРПОУ;
  2. Статут підприємства;
  3. Наказ про призначення директора ТОВ;
  4. Протокол загальних зборів засновників;
  5. Печатку підприємства;

   У разі необхідності, ми також надаємо сприяння в отриманні свідоцтва платника єдиного податку або (за окремою процедурою) свідоцтва платника податку на додану вартість

  Які податки платить ТОВ?

  Відповідь на дане питання також залежить від специфіки його роботи. Підприємство може бути платником транспортного, водного, земельного податків, акцизів. Крім цього, кожен роботодавець повинен сплачувати зарплатні податки: Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) і збори в позабюджетні фонди. Попередній розрахунок податкових платежів дозволить підприємцю оцінити порядок витрат і вирішити, яку систему оподаткування обрати для ТОВ.

  Всі системи оподаткування можна розділити на такі умовні групи :

  1. Загальна система оподаткування
  2. Спрощена система оподаткування ТОВ

  Загальна система оподаткування ТОВ в Україні

  Основним податком у цій системі є податок на прибуток. Основна відмінність такої системи є в тому , що базою оподаткування (тобто базою з якої сплачується податок на прибуток) є прибуток - сума , яка обчислюється шляхом віднімання від величини всіх доходів ( виручки ) суми понесених витрат.

  Така модель оподаткування передбачає більш копітку систему бухгалтерського і податкового обліків . Замовивши комплекс бухгалтерських послуг Вам не доведеться переживати за свій бізнес.

  Ставка податку на прибуток - 18% в 2014 р. У питанні термінів оплати податку законодавство розділяє підприємства на дві категорії в залежності від розміру річної виручки:

  а) менше 10 млн. - Такі підприємства платять податок раз на рік за підсумком подання річної декларації ,

  б) більше 10 млн. - Такі ТОВ оплачують податок на прибуток авансовими платежами , розмір яких визначається шляхом ділення суми податку на прибуток , що підлягає сплаті за минулий рік , на 12 місяців. Авансовий платіж здійснюється щомісяця.

  Спрощена система оподаткування ТОВ

  На відміну від загальної системи оподаткування , базою для нарахування податку є єдиний податок. Єдиний податок нараховується за фіксованою ставкою, розмір якої залежить від певних критеріїв. Зокрема:

  При доході менше 5 млн. грн. і середньостатистичній кількості найманого персоналу не більше 50 осіб

  Єдиний податок = 5% від доходу;

  Єдиний податок = 3% від доходу + ПДВ.

  При доході від 5 до 20 млн. грн. і не обмеженій середньостатистичній кількості найманого персоналу

  Єдиний податок = 7% від доходу;

  Єдиний податок = 5% від доходу + ПДВ.

   

  comments powered by Disqus

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги