National Bank has adopted a decree on compulsory earn foreign currency transfers in UAH

 • National Bank has adopted a decree on compulsory earn foreign currency transfers in UAH

  НБУ прийняв постанову щодо стабілізації грошової одиниці України – гривні.

  Особливий інтерес полягає у підпункті №14, який  прямо зобов’язує банки конвертувати валютні перекази у гривні.

  Підпунктом 14 пункту 1 вказаної постанови від 29 серпня 2014 р. № 540 встановлено, що іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи −  резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, виплачується одержувачу виключно в гривнях.

  Виникає слушне зауваження щодо сумісності цієї норми з правом власності, яке гарантоване Конституцією України, нормами міжнародного права, зокрема, Протокол №1 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. 

  Припускаємо, що дану норму буде оскаржено у судовому порядку.

  If you find an error or inaccuracy in the text, select it and press Ctrl + Enter

  comments powered by Disqus