Захист інтелектуальної власності: спори, судова практика

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

400 грн. від 1 місяця
Захист інтелектуальної власності у Києві, Україні - РегСервіс
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Інтелекутальна власність (спори)

  Наскільки важливою галуззю для підприємництва і сучасного світу в цілому є право інтелектуальної власності та його захист, настільки ж важко, на жаль,  його подекуди захистити. Адже саме в інтелектуальному праві зібрано воєдино усе нематеріальне надбання, що стосується як конкретної особи, так і бізнесу і економіки в цілому – а для юридичної науки, як і для пересічної людини, важко визначити та оцінити те, чого не можна доторкнутися, що фізично не піддається вимірюванням.

  Та саме зараз, живучи в постіндустріальному суспільстві, де соціальна спрямованість цінується більше за «обороти» та «цифри» минулого, ми особливо потребуємо духовних цінностей, нових знань, проявів творчості - дійсного капіталу людського суспільства. Надзвичайну властивість знань яскраво підкреслив Томас Джефферсон – «Той, хто застосовує у своїх цілях чиї-небудь знання, не прибідняє їх носія,  як користування світлом від чужої лампи не занурює в пітьму її власника». Питання лише в формах і межах цього застосування – як рівною мірою забезпечити права обох сторін.

  Запровадження інноваційних, першою чергою електронних, технологій, необхідність в реєстрації принципово нових об’єктів – доменних імен, баз даних тощо, постійно зростаюча  ринкова конкуренція висувають на перший план питання правової охорони торговельної марки (ТМ) та комерційної таємниці – специфічних видів інтелектуальної власності.

  Всесвітня декларація з інтелектуальної власності від 26.06.2000 р. визначає під інтелектуальною власністю сукупність абсолютних прав людини на блага, що визнаються інтелектуальними за характером і такі, що заслуговують охорони. Стокгольмська конвенція з інтелектуальної власності 1967 р. до «інтелектуальної власності» відносить:

  • наукові відкриття та наукові твори;

  • промислові зразки і корисні моделі;

  • літературні і художні твори;

  • виконавську діяльність артистів, звукозапис, радіо- і телевізійні передачі;

  • товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та комерційні означення;

  • захист від недобросовісної конкуренції.

  Права інтелектуальної власності закріплені у ст. 27 Загальної декларації прав людини. Згідно зі ст. 418 ЦКУ, право інтелектуальної власності - це право на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності. Незважаючи на свій «нематеріальний» характер, особливостям регулювання прав інтелектуальної власності в господарській діяльності присвячено Главу 16 ГКУ.

  Ціла низка нормативно-правових актів - ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 22.05.2003 р., ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р., ЗУ «Про авторське право і суміжні права»  від 23.12.1993, Постанова Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності» тощо – присвячені питанням захисту інтелектуальної власності в усіх її проявах, що мають свої відмінності.

  Хоча показово, що під час судового розгляду подібних справ застосовується презумпція винуватості сторони, до якої пред’явлено позов, специфіка спорів, які випливають із інтелектуальної власності, вимагає здебільшого проведення спеціальних експертиз, адже без відповідних знань визначити як сам факт порушення, так і розмір спричиненої шкоди дуже важко і навіть неможливо. І цим, поруч із прогалинами у законодавстві, в Україні активно користуються шахраї, де повага до власності як «продовження» особи та культура договору перебувають нині лише в зародковому стані.

  Ч. 5 ст. 159 ГКУ вимагає від особи, яка дозволила собі використання чужого комерційного найменування, на вимогу його власника не лише беззаперечно припинити такі дії, але й відшкодувати завдані цим збитки. Ч. 2 ст. 494 ЦКУ визначає, що обсяг правової охорони ТМ напряму обумовлений її зображенням і переліком товарів та послуг, які вказані у Свідоцтві про її державну реєстрацію, яка і є першим кроком перешкоджання можливим зловживанням – саме тому настільки важливою є підготовка спеціалістами документів для його отримання, чіткого та виваженого дотримання вимог віднесення ТМ до певних класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП). Важко переоцінити за сучасних умов глобалізації економіки та миттєвого обміну інформаційними потоками значущість для бізнесу бренду – індивідуального імені компанії чи товару, за яким завжди стоїть не лише індивідуальність, але й репутація власника.

  Інтелектуальна власність активно виступає в якості об’єкта господарських угод - від звичних купівлі-продажу та традиційних авторських і ліцензійних договорів до вкладення в статутний капітал і комерційної концесії. З погляду обліково-бухгалтерського, інтелектуальна власність є нематеріальними активами, і дуже показово, що у вартості активів найбільших компаній світу саме їй належить від 30 до 60%, зі стійкою тенденцією до зростання.

  Наші спеціалісти мають чималий досвід з оформлення пакета документів та державної реєстрації ТМ і в змозі надати Вам такі вкрай важливі в комерційній діяльності  послуги:

  • правова допомога при оформленні прав на об'єкти права інтелектуальної власності (ТМ, винаходи, патенти, комерційні найменування, об’єкти авторського права тощо);

  • підготовка ліцензійного чи субліцензійного договору, авторського, видавничого договору (за  ЦКУ, власник має як право частково передати або продати свої права іншій особі, так і надати їй ліцензію (дозвіл) на використання прав чи їх об’єкта, з чітким визначенням обсягу повноважень);

  • оскарження невиконання договорів, розірвання або зміна умов договорів;

  • захист прав та законних інтересів власника об'єкта права інтелектуальної власності (стягнення компенсації за порушення авторського права, ТМ, бренду, комерційного найменування, винаходу, патенту, бази даних, комп’ютерної програми).

  Тим паче не обійтися без допомоги фахівців, які повинні мати доволі вузьку спеціалізацію та гідний досвід діяльності саме в своїй галузі, для захисту прав інтелектуальної власності в суді.

  Актуально

  Підписання Україною економічної частини угоди про асоціацію з ЄС принципово висуне на передній план питання можливих звинувачень вітчизняних виробників в порушенні прав інтелектуальної власності.

  Передбачається вже сьогодні, що сільськогосподарський сектор та кондитерське виробництво від цих процесів лише виграють, в той час як, скажімо, машинобудування та переробні галузі зазнають збитків. До того ж дотримання умов загальносвітової конкуренції вимагатимуть негайного проведення міжнародної реєстрації прав на ТМ за Мадридською угодою, забезпечення міжнародного захисту промислових зразків за Гаазькою угодою тощо. Практично кожному українському виробникові харчових товарів належить здійснити аудит найменувань своєї продукції.  Також передбачається подовження терміну дії зареєстрованого промислового зразка (до 25 років).

  Отже, важко переоцінити роль спеціалістів з реєстрації ТМ, патентних повірених, юристів з інтелектуальної власності – великих шанувальників Книги  IV ЦКУ – в зростанні конкурентоспроможності Вашого бізнесу.   

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги