Реєстрація підприємства, бізнесу

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.
Реєстрація підприємства, бізнесу в Києві, Львові, Харкові, Україні
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Для того, щоб відкрити власний бізнес, Вам необхідно передусім обрати форму власності, юридичною мовою – організаційно-правову форму Вашого бізнесу. Реєстрація підприємств - не проста справа.

  І хоча згідно із ст.90 ЦКУ, кожна юридична особа повинна мати своє найменування із обов’язковим зазначенням в ньому інформації про її організаційно-правову форму, все разом вказується в  статутних документах ЮО та вноситься до ЄДРПОУ, треба розуміти, що ця форма вплине не стільки на формально-юридичні моменти, скільки зумовить процеси реального функціонування підприємства. А тому хоча б побіжно Ви повинні на цьому розумітися, аби розпочати бізнес. Ми виходимо з того, що Ваша мета – займатися саме підприємницькою, тобто не благодійною, діяльністю, а отже діяльністю, яка приносить прибуток, тому пропонуємо розглянути найбільш вірогідні форми організації господарювання, а саме ТОВ, ПП та ФОП. 

  Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) має правовий статус господарського (ст.50 ЗУ «Про господарські товариства») та підприємницького товариства (п.1 ст. 84 ЦКУ). Звичайно, є юридичною особою і набуває усіх її прав з дня державної реєстрації (п. 1 ст. 6 ЗУ «Про господарські товариства»). До того ж ТОВ є юридичною особою приватного права (ч. 2 ст.81 ЦКУ)

  До вибору місцезнаходження - адреси органу або особи, які згідно зі статутними документами чи законом представляють її (п.1 ст.1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»), тобто юридичної адреси, треба поставитися відповідально, аби було не соромно дивитись в очі як майбутнім партнерам, так і контролюючим структурам. На жаль, практика т.зв. «масових реєстрацій» за однією і тією ж самою адресою десь на околиці міста багатьох ЮО не лише свідчить про неповагу підприємця до свого статусу у діловому світі, але часто призводить на практиці до неможливості реально знайти ЮО, спричинює відповідні проблеми у взаємодії з податковою, від яких і до судових проблем – рукою подати.  Юридичною адресою ТОВ (як і ПП) може бути як офісне нежитлове приміщення, так і місце реєстрації одного з засновників (можемо запропонувати Вам реальну юридичну адресу в Києві під час реєстрації підприємства)

  Отже, які «плюси» має Реєстрація підприємства:

  • чітка регламентація реєстрації та ліквідації (на відміну від ФОП, яке іноді складно закрити);

  • відсутність вимог до обсягу статутного фонду (якщо до червня 2011 р. був розмір 1 мінімальної зарплати, в той час як для акціонерного товариства (АТ) – 1250!, то наразі обмежень немає взагалі), гнучкі умови формування – можна скласти і протягом першого року діяльності, в т. ч. майном (ст.50 ЗУ «Про господарські товариства»);

  • будь-які ризики лягають на ТОВ, а не на його учасників, відповідальність пропорційна внескам кожного (ст.50 ЗУ «Про господарські товариства», ст. 96 ЦКУ, п. 2 ст. 219 ГКУ);

  • відсутність застережень до кількості та статусу засновників та учасників (як фізичні, так і юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти; мінімальна кількість учасників - 1 особа (але тільки в одному ТОВ), максимальна ж – 100 (ст. 3, ст.50 ЗУ «Про господарські товариства», п.1 ст. 140, ч. 2 ст. 141 ЦКУ);

  • наявність бухгалтера в ТОВ не є обов'язковою (ми можемо запропонувати Вам бухгалтерське обслуговування підприємства на дуже вигідних умовах);

  • ТОВ має право діяти на підставі Модельного статуту, що автоматично зменшує обсяг паперів і економить кошти на нотаріальних послугах із засвідчення установчих документів;

  • Вам не доведеться оперувати з цінними паперами (на відміну від АТ);

  • висока демократичність в системі управління підприємством - повноваження виконавчого органу (директора) на рівні  статуту обмежені повноваженнями вищого органу управління - зборів засновників (учасників), які мають право безперешкодно зняти директора з посади;

  • ТОВ, являючи собою аналог іноземної форми ведення бізнесу Limited Liability Company, видається найбільш зрозумілим партнерам з-за кордону, що сприяє залученню іноземних інвестицій та спрощує ділові контакти (на відміну від ПП, яке ними сприймається архаїчно, як відголосок радянської правової системи).

  Реєстрація бізнесу в Києві

  Приватне підприємство (ПП) – має доволі суперечливий правовий статус, є організаційною формою підприємства (ст. 63, ст.113 ГКУ). Відповідно до ст. 83 ЦКУ, ПП окремо як ЮО не виділяється,  але за ч. 3 ст. 81 ЦКУ, для визначення його правового статусу необхідно застосовувати положення щодо юридичних осіб. ПП може мати скільки завгодно засновників - фізичних осіб (громадян, іноземців, осіб без громадянства) або одну юридичну особу (п. 1 ст. 113 ГКУ). Для ПП розмір статутного капіталу (фонду) не встановлений (лист Держкомпідприємництва № 1858 від 26.03.2004 р.). 

  На жаль, наразі на законодавчому рівні не врегульовано порядок входу та виходу учасників (засновників) приватного підприємства, і тому якщо засновник ПП захоче залучити до свого бізнесу партнерів, реалізація цього бажання може наразитися на певні перешкоди. На практиці ця процедура досить подібна до аналогічної для ТОВ, але з урахуванням обмежень, які стосуються кількості засновників. Приватне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном, на яке згідно з законом може бути накладено стягнення (лист Держкомпідприємництва № 2571 від 13.03.2011 р.).

  Фізична особа – підприємець (ФОП) – у разі здійснення особою підприємницької діяльності вона визнається суб'єктом господарювання за умови державної реєстрації її як підприємця без статусу юридичної особи (ч. 5 ст. 128, ст.ст. 44, 58 ГКУ). Взагалі, право займатися підприємницькою діяльністю фізична особа набуває лише після державної реєстрації (п.1 ст.50 ЦКУ). До діяльності ФОП як підприємця застосовують майже усі норми права, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, навіть необов’язковість печатки на практиці нівелюється вимогами податкової та контрагентів, і найчастіше ФОП вимушений працювати з печаткою. Зрозумілою є вимога до ФОП – наявність повної цивільної дієздатності (п. 1 ст.128 ГКУ). Також значно обмежений вибір видів діяльності – на відміну від ТОВ та ПП, ФОП не мають права займатися:  

  • відповідно до ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» -  діяльністю у сфері організації телебачення і радіомовлення;

  • згідно з ст. 4 ЗУ «Про металобрухт» - діяльністю у сфері здійснення операцій з металобрухтом;

  • відповідно до ЗУ «Про космічну діяльність» - космічною діяльністю;

  • згідно з ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» - діяльністю з надання фінансових послуг;

  • відповідно до ст. 1 ЗУ «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» - концесійною діяльністю щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг;

  • у відповідності до ЗУ «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» - діяльністю у сфері загальної середньої та вищої освіти.

  Також якщо для ТОВ чи ПП існує лише одна вимога до вибору найменування при реєстрації підприємства – у ньому забороняється використовувати повні або скорочені назви органів державної влади (п.1.7 наказу Мін’юсту № 368/5 від 05.03.2012 р.), то для ФОП може бути лише один варіант – власні прізвище, ім’я та по батькові підприємця. Також важливим моментом під час реєстрації ФОП є те, що його місцезнаходженням може бути тільки паспортна адреса реєстрації підприємця. Важко сказати, чи такий вже однозначний «плюс» для ФОП – спрощена (на відміну від ТОВ чи ПП) процедура ведення та подання звітності, тому що вона приховує на практиці чимало підводних каменів. 

  ФОП відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення (п.1 ст.52, п.2 ст.128 глави 13 ГКУ). Навіть якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, оспорювати їх на тій підставі, що вона не є підприємцем, вона не має права (п. 3 ст. 50 ЦКУ). Дуже негативний момент для ФОП – неможливість продати в разі припинення діяльності свій бізнес (на відміну від юридичних осіб – підприємців), адже в разі отримання ліцензії або дозволу усі кошти, вкладені для їх отримання, і взагалі - в підприємницьку діяльність, просто втрачаються.

  Стосовно ж обрання системи оподаткування, а це питання постає відразу ж після реєстрації підприємства – ми проведемо для Вас попередній аналіз очікуваних податкових виплат в залежності від виду діяльності, який дозволить реально відчути заздалегідь усі позитивні та негативні нюанси як загальної, так і спрощеної системи. Завдяки економічній вигоді та спрощеній системі ведення бухобліку – адже Податковий кодекс не дозволяє працюючим на загальній системі оподаткування відносити видатки за операціями з фізичними особами, які працюють на єдиному податку, на валові видатки – більшість підприємців прагнуть «мати справу» лише з платниками ПДВ. Порядок проведення реєстрації платника ПДВ детально розглянуто у Положенні про реєстрацію платників ПДВ, який затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 978. За необхідності ми допоможемо Вам отримати свідоцтво платника ПДВ.

  Реєстрація підприємства – відповідальний крок. Звертайтеся до тих, хто стикається щодня з усіма юридичними тонкощами реєстрації бізнесу, тобто до фахівців нашої компанії.

  Як ми працюємо❓

  • Консультація
  • Оплата
  • Документація
  • Передача документів

  За що ви платите❓

  Вартість наших послуг фіксована. Вона розрахована з урахуванням ВСІХ необхідних процедур і накладних витрат.

  Що ми гарантуємо❓

  Гарантуємо, що реєстрація буде проведена строго відповідно до термінів, встановлених при укладенні договору на надання послуг.

  Що ви отримуєте на виході❓

  • Статут
  • Виписку про державну реєстрацію підприємства
  • Довідку з органів статистики
  • Протокол
  • Печатка

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Замовлення послуги

Зворотній дзвінок