РОЗМІРИ зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

 • Код збору 

  Вид збору 

  Розмір збору, гривень 

  Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винахід і корисну модель 

  10100 

  За подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель), формула якого містить не більш як три пункти 

  800 

  додатково за кожний пункт понад три  

  80 

  Примітка. Формулою винаходу (корисної моделі) міжнародної заявки вважається формула в її кінцевій редакції, що прийнята Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та відображена у перекладі цієї заявки на українську мову 

    

  10200 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель) 

  400 

  10300 

  За подання клопотання про продовження строку надходження перекладу міжнародної заявки на винахід (корисну модель) українською мовою та/або документа про сплату збору за подання заявки 

  400 

  10400 

  За подання клопотання про поновлення дії міжнародної заявки на винахід (корисну модель) в Україні 

  100 

  10500 

  За продовження строку права на пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) 

  100 

  10600 

  За продовження строку подання заяви про пріоритет попередньої заявки на винахід (корисну модель) 

  100 

  10700 

  За продовження строку подання копії попередньої заявки на винахід (корисну модель) 

  100 

  10800 

  За продовження строку надходження перекладу попередньої заявки на винахід (корисну модель) українською мовою 

  400 

  10900 

  За подання заяви про виправлення помилки в заявці на винахід (корисну модель), що не є очевидною чи технічною 

  800 

  за кожний додатковий пункт формули винаходу (корисної моделі), якщо внаслідок подання цієї заяви збільшується кількість пунктів 

  80 

  за кожний додатковий незалежний пункт формули винаходу, якщо внаслідок подання цієї заяви після подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід збільшується кількість таких пунктів 

  3000 

  11000 

  За подання заявником заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) зміни, що виникла через залежні від нього обставини: 

    

  11001 

  свого імені (найменування) 

  100 

  11002 

  своєї адреси 

  100 

  11003 

  адреси для листування 

  100 

  11004 

  імені свого представника 

  100 

  11005 

  адреси свого представника 

  100 

  додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки на винахід (корисну модель) понад одну 

  20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 11001 - 11005 

  11100 

  За подання заяви про внесення до заявки на винахід (корисну модель) змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 

  600 

  11200 

  За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу експертизи 

  400 

  11300 

  За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на винахід (корисну модель) на вимогу закладу експертизи 

  400 

  11400 

  За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки 

  100 

  11500 

  За ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) після публікації відомостей про цю заявку чи про видачу патенту 

  100 

  11600 

  За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт 

  3000 

  додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один 

  3000 

  11700 

  За подання клопотання про продовження строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та /або документа про сплату збору за проведення цієї експертизи 

  400 

  11800 

  За подання клопотання про поновлення строку подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід та/або документа про сплату збору за проведення цієї експертизи 

  400 

  11900 

  За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель) 

  400 

  12000 

  За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на винахід (корисну модель) 

  400 

  12100 

  За подання заяви про перетворення заявки 

  400 

  Примітка. Подання цієї заяви не впливає на обов'язок у разі необхідності сплатити збір за кодом 11600 

    

  12200 

  За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на винахід (корисну модель) 

  1700 

  12300 

  За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на винахід (корисну модель) 

  400 

  12400 

  За публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) 

  200 

  додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули винаходу (корисної моделі) і реферату (сумарно), що містяться у заявці 

  10 

  12500 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель) 

  400 

  12600 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) 

  400 

  12700 

  За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на винахід (корисну модель) 

  400 

  12800 

  За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) 

  400 

  12900 

  За подання клопотання про надання виписки з відповідного реєстру щодо відомостей про певний патент на винахід (корисну модель) 

  100 

  13000 

  За внесення до відповідного реєстру змін щодо певного патенту на винахід (корисну модель) за ініціативою власника патенту 

  800 

  13100 

  За видачу дубліката патенту на винахід (корисну модель) 

  100 

  13200 

  За подання заяви про проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою видано деклараційний патент на винахід, з метою перетворення цього патенту в патент на винахід 

  у розмірі, встановленому згідно з кодом 11600 

  13300 

  За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 

  400 

  13400 

  За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 

  400 

  13500 

  За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 

  600 

  13600 

  За подання клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання деклараційного патенту на винахід недійсним 

  у розмірі, встановленому згідно з кодом 11600 

  13700 

  За подання клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання патенту (деклараційного патенту) на корисну модель недійсним 

  1100 

  13800 

  Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: 

    

  13801 

  перший 

  300 

  13802 

  другий 

  300 

  13803 

  третій 

  400 

  13804 

  четвертий 

  500 

  13805 

  п'ятий 

  600 

  13806 

  шостий 

  700 

  13807 

  сьомий 

  800 

  13808 

  восьмий 

  900 

  13809 

  дев'ятий 

  2100 

  13810 

  десятий 

  2100 

  13811 

  одинадцятий 

  2100 

  13812 

  дванадцятий 

  2100 

  13813 

  тринадцятий 

  2100 

  13814 

  чотирнадцятий 

  2100 

  13815 

  п'ятнадцятий 

  3800 

  13816 

  шістнадцятий 

  3800 

  13817 

  сімнадцятий 

  3800 

  13818 

  вісімнадцятий 

  3800 

  13819 

  дев'ятнадцятий 

  3800 

  13820 

  двадцятий 

  3800 

  13821 

  двадцять перший 

  3800 

  13822 

  двадцять другий 

  3800 

  13823 

  двадцять третій 

  3800 

  13824 

  двадцять четвертий 

  3800 

  13825 

  двадцять п'ятий 

  3800 

   
    

  Примітки:
  1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу 

  50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13801 - 13825 

  2. Цей збір у разі його сплати протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку 

  150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13801 - 13825 

  13900 

  Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на корисну модель за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки: 

    

  13901 

  перший 

  300 

  13902 

  другий 

  300 

  13903 

  третій 

  400 

  13904 

  четвертий 

  500 

  13905 

  п'ятий 

  600 

  13906 

  шостий 

  700 

  13907 

  сьомий 

  800 

  13908 

  восьмий 

  900 

  13909 

  дев'ятий 

  2100 

  13910 

  десятий 

  2100 

   
    

  Примітки:
  1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання корисної моделі 

  50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13901 - 13910 

  2. Цей збір у разі сплати його протягом дванадцяти місяців після закінчення встановленого законом строку 

  150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 13901 - 13910 

  14000 

  За подання клопотання про продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу 

  400 

  14100 

  За подання клопотання про надіслання повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного у законі строку 

  100 

  14200 

  За пересилання міжнародної заявки згідно з правилом 14 Інструкції до Договору про патентну кооперацію 

  1300 

  14300 

  За підготовку і пересилання пріоритетного документа обсягом не більше ніж 30 аркушів згідно з правилом 17.1 (b) Інструкції до Договору про патентну кооперацію 

  400 

  додатково за кожний аркуш починаючи з тридцять першого 

  14400 

  За подання клопотання про видачу патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР на винахід 

  100 

  14500 

  За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності 

  200 

  Збори за дії, пов'язані з охороною прав на промисловий зразок 

  20100 

  За подання заявки на промисловий зразок, яка містить один варіант зразка 

  800 

  додатково за кожний варіант: 

    

  з другого по десятий включно 

  100 

  понад десятий 

  350 

  20200 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на промисловий зразок 

  400 

  20300 

  За подання заяви про виправлення в заявці на промисловий зразок помилки, що не є очевидною чи технічною 

  800 

  20400 

  За подання заявником заяви про внесення до заявки на промисловий зразок зміни, що виникла через залежні від нього обставини: 

    

  20401 

  свого імені (найменування) 

  100 

  20402 

  своєї адреси 

  100 

  20403 

  адреси для листування 

  100 

  20404 

  імені свого представника 

  100 

  20405 

  адреси свого представника 

  100 

  додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну 

  20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 20401 - 20405 

  20500 

  За подання заяви про внесення до заявки на промисловий зразок змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 

  600 

  20600 

  За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на вимогу закладу експертизи 

  400 

  20700 

  За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на промисловий зразок на вимогу закладу експертизи 

  400 

  20800 

  За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на промисловий зразок 

  400 

  20900 

  За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на промисловий зразок 

  400 

  21000 

  За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вид промислового зразка за варіантами, зазначеними у рішенні про видачу патенту у чорно-білому зображенні 

  150 

  додатково за публікацію у кольоровому зображенні 

  100 

  21100 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок 

  400 

  21200 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок 

  400 

  21300 

  За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу патенту на промисловий зразок 

  400 

  21400 

  За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу патенту на промисловий зразок 

  400 

  21500 

  За ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок 

  100 

  21600 

  За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру патентів на промислові зразки щодо відомостей про патент на промисловий зразок 

  100 

  21700 

  За внесення до Державного реєстру патентів на промислові зразки змін щодо патенту на промисловий зразок за ініціативою власника патенту 

  800 

  21800 

  За видачу дубліката патенту на промисловий зразок 

  100 

  21900 

  За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок 

  1700 

  22000 

  За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на промисловий зразок 

  400 

  22100 

  Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту від дати подання заявки: 

    

  22101 

  перший 

  100 

  22102 

  другий 

  100 

  22103 

  третій 

  200 

  22104 

  четвертий 

  300 

  22105 

  п'ятий 

  450 

  22106 

  шостий 

  700 

  22107 

  сьомий 

  900 

  22108 

  восьмий 

  1200 

  22109 

  дев'ятий 

  1500 

  22110 

  десятий 

  1800 

  22111 

  одинадцятий 

  1800 

  22112 

  дванадцятий 

  1800 

  22113 

  тринадцятий 

  3300 

  22114 

  чотирнадцятий 

  3300 

  22115 

  п'ятнадцятий 

  3300 

   
    

  Примітки:
  1. Цей збір у разі подання для офіційної публікації заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка 

  50 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 22101 - 22115 

  2. Цей збір у разі сплати його протягом шести місяців після встановленого законом строку 

  150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 22101 - 22115 

  22200 

  За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка 

  400 

  22300 

  За опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок 

  600 

  22400 

  За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка 

  400 

  Збори за дії, пов'язані з охороною прав на топографію інтегральної мікросхеми (ІМС) 

  30100 

  За подання заявки на реєстрацію топографії ІМС 

  800 

  30200 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на реєстрацію топографії ІМС 

  400 

  30300 

  За подання заяви про виправлення в заявці на реєстрацію топографії ІМС помилки, що не є очевидною чи технічною 

  800 

  30400 

  За подання заявником заяви про внесення до заявки на реєстрацію топографії ІМС зміни, що виникла через залежні від нього обставини: 

    

  30401 

  свого імені (найменування) 

  100 

  30402 

  своєї адреси 

  100 

  30403 

  адреси для листування 

  100 

  30404 

  імені свого представника 

  100 

  30405 

  адреси свого представника 

  100 

  додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну 

  20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 30401 - 30405 

  30500 

  За подання заяви про внесення до заявки на реєстрацію топографії ІМС змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 

  600 

  30600 

  За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу експертизи 

  400 

  30700 

  За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на реєстрацію топографії ІМС на вимогу закладу експертизи 

  400 

  30800 

  За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на реєстрацію топографії ІМС 

  400 

  30900 

  За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на реєстрацію топографії ІМС 

  400 

  31000 

  За публікацію про реєстрацію топографії ІМС 

  200 

  додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформленої заявки 

  10 

  31100 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС 

  170 

  31200 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС 

  400 

  31300 

  За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за реєстрацію топографії ІМС 

  400 

  31400 

  За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про реєстрацію топографії ІМС 

  400 

  31500 

  За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру топографій ІМС щодо відомостей про топографію ІМС 

  100 

  31600 

  За внесення до Державного реєстру топографій ІМС змін щодо реєстрації топографії ІМС за ініціативою власника свідоцтва 

  800 

  31700 

  За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію топографії ІМС 

  100 

  31800 

  За видачу дубліката свідоцтва на топографію ІМС 

  100 

  31900 

  За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС 

  1700 

  32000 

  За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію топографії ІМС 

  400 

  32100 

  За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС 

  400 

  32200 

  За опублікування відомостей про передачу права власності на топографію ІМС 

  600 

  32300 

  За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання топографії ІМС 

  400 

  Збори за дії, пов'язані з охороною прав на знак для товарів і послуг (далі - знак) 

  40100 

  За подання заявки на знак одним заявником 

  1000 

  додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - клас) понад один, номер якого зазначено у заявці 

  1000 

  додатково за подання в заявці кольорового зображення знака 

  500 

  додатково за кожний клас, номер якого наведено у повідомленні закладу експертизи понад кількість класів, номери яких зазначено у заявці 

  1500 

  додатково за включення до знака позначення, що відображує назву держави "Україна" 

  6000 

  40200 

  За подання заявки на знак кількома заявниками 

  130 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 40100 

  40300 

  За подання виділеної заявки на знак 

  1700 

  40600 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за подання заявки на знак 

  400 

  40700 

  За ознайомлення з матеріалами заявки на знак 

  100 

  40800 

  За подання заяви про виправлення в заявці на знак помилки, що не є очевидною чи технічною 

  800 

  40900 

  За подання заявником заяви про внесення до заявки на знак зміни, що виникла через залежні від нього обставини: 

    

  40901 

  свого імені (найменування) 

  100 

  40902 

  своєї адреси 

  100 

  40903 

  адреси для листування 

  100 

  40904 

  імені свого представника 

  100 

  40905 

  адреси свого представника 

  100 

  додатково за зазначення в цій заяві такої самої зміни до кожної заявки понад одну 

  20 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 40901 - 40905 

  41000 

  За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних із зміною особи заявника, що виникли через залежні від подавця заяви обставини 

  600 

  41100 

  За подання клопотання про продовження строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи 

  400 

  41200 

  За подання клопотання про поновлення строку подання додаткових матеріалів до заявки на знак на вимогу закладу експертизи 

  400 

  41300 

  За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони 

  1000 

  41400 

  За подання клопотання про продовження строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак 

  400 

  41500 

  За подання клопотання про поновлення строку надання відповіді на попередній висновок закладу експертизи за заявкою на знак 

  400 

  41600 

  За подання заяви про внесення до заявки на знак змін, пов'язаних з її поділом 

  500 

  41700 

  За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у чорно-білому зображенні за кожний клас 

  150 

  додатково за публікацію кольорового зображення знака 

  100 

  41800 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 

  400 

  41900 

  За подання клопотання про продовження строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 

  400 

  42000 

  За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 

  400 

  42100 

  За подання клопотання про поновлення строку надходження документа про сплату збору за публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг 

  400 

  42200 

  За подання клопотання про надання виписки з Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо відомостей про свідоцтво на знак для товарів і послуг 

  100 

  42300 

  За внесення до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг змін щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг за ініціативою власника свідоцтва 

  800 

  42400 

  За видачу дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг 

  100 

  42500 

  За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на знак 

  1700 

  42600 

  За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на знак 

  400 

  42700 

  За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за один клас 

  3000 

    

  додатково за кожний клас понад один 

  300 

  42800 

  За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власниками якого є кілька осіб 

  130 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 42700 

  42900 

  За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку 

  150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодами 42700 чи 42800 

  43000 

  За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака 

  400 

  43100 

  За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю 

  600 

  43200 

  За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання знака 

  400 

  43300 

  За подання заявки на міжнародну реєстрацію знака 

  600 

  43400 

  За подання заяви про територіальне розширення міжнародної реєстрації знака 

  400 

  43500 

  За подання заяви про продовження міжнародної реєстрації знака 

  600 

  43600 

  За подання до Апеляційної палати заяви про визнання знака добре відомим в Україні 

  4000 

  Збори за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення походження товару 

  50100 

  За подання заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 

  1200 

  50200 

  За подання заяви про продовження строку для відповіді на запит закладу експертизи щодо надання додаткових матеріалів 

  400 

  50300 

  За подання заяви про поновлення строку для відповіді на запит закладу експертизи щодо надання додаткових матеріалів 

  400 

  50400 

  За ознайомлення з матеріалами заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 

  100 

  50500 

  За подання заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 

  1000 

  50600 

  За подання заяви про продовження строку для відповіді на заперечення проти реєстрації заявленої назви місця походження товару або заявленого географічного зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 

  400 

  50700 

  За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 

  1700 

  50800 

  За подання клопотання про продовження строку розгляду Апеляційною палатою заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 

  400 

  50900 

  За внесення до Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів змін і уточнень або виправлення очевидної помилки, допущеної з вини заявника 

  800 

  51000 

  За подання клопотання про продовження строку сплати державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 

  400 

  51100 

  За подання клопотання про поновлення строку сплати державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 

  400 

  51200 

  За видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 

  100 

  51300 

  За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару 

  4000 

  51400 

  За продовження строку дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару у разі подання відповідної заяви протягом шести місяців після закінчення строку дії свідоцтва 

  150 відсотків розміру, встановленого згідно з кодом 51300 

  51500 

  За надання витягу з Державного реєстру назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів 

  100 

  (додаток у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1148)

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

  comments powered by Disqus

Безкоштовна консультація