Посадова інструкція директора ТОВ

 • Посадова інструкція директора ТОВ

  Посадова інструкція директора ООО встановлює коло його повноважень, основні права і персональні обов'язки на підприємстві.

  I. Загальні положення

  Посада директора ТОВ відноситься до категорії керівників.

  Він призначається і звільняється на підставі наказу директора ТОВ.

  На час тривалої відсутності директора обов'язки його виконує заступник або інший співробітник з категорії керівників, призначений в установленому порядку. Тимчасово виконуючий обов'язки директора працівник отримує на певний або невизначений період відповідні права і несе персональну відповідальність за невиконання тимчасових обов'язків.

   
  II. Директор ТОВ повинен знати:

  •     Закони та відомчі нормативно-правові акти, які регламентують роботу подібних підприємств.
  •     Організаційну структуру очолюваного ТОВ.
  •     Накази вищестоящих керівників, які необхідно враховувати при виконанні службових обов'язків.
  •     Особливості обчислювальної та оргтехніки.
  •     Російську та українську мови.
  •     Ділову етику і правила поведінки на ділових переговорах.
  •     Форми і структуру документів, що випускаються, правила їх підготовки і особливості в оформленні.
  •     Правила систематизації документообігу та порядок ведення документації, способи її обробки і безпечного зберігання.
  •     Вимоги правил охорони праці і норм техніки безпеки.
  •     Професійні можливості персонального комп'ютера та іншої сучасної оргтехніки.
  •     Правила трудового розпорядку на підприємстві.
  •     Положення цієї інструкції.

   
  III. Посадові обов'язки:

  •     Очолювати виробничі процеси і контролювати результати діяльності ТОВ.
  •     Встановлювати взаємовигідні умови співпраці з партнерами та іншими контрагентами.
  •     Володіти актуальною інформацією про стан справ на виробництві.
  •     Тримати на особистому контролі роботу служб постачання, збуту і маркетингу.
  •     Очолювати роботу за претензіями споживачів і забезпечувати кваліфіковані відповіді на пред'явлені позови або порушення договору.
  •     Виступати головним координатором виробничої діяльності підприємства, забезпечувати дієву та ефективну взаємозамінність співробітників.
  •     Відстежувати хід виконання відповідними службами поставлених завдань і в процесі виконання при необхідності їх коригувати.
  •     Брати участь в маркетингових заходах.
  •     Проводити аналіз звітів з продажу.
  •     Здійснювати загальне керівництво по розробці та впровадженню заходів для стягнення простроченої заборгованості.
  •     Організовувати навчання персоналу новим методам продажів і світовій практиці.
  •     Стежити за чітким дотриманням встановленої цінової політики на підприємстві.
  •     Впроваджувати програми, здатні позитивно вплинути на просування продукції.
  •     Очолювати робочу групу по розробці бюджету ТОВ.
  •     Контролювати здійснення стратегічного і тактичного планування на підприємстві.
  •     Займатися підбором кадрів, оцінювати ефективність роботи служб і підрозділів ТОВ.
  •     Затверджувати посадові інструкції, інші внутрішні документи.
  •     Забезпечувати персоналу сприятливий моральний клімат.
  •     Виконувати окремі доручення вищого керівництва.
  •     Не порушувати трудовий розпорядок, прийнятий в ТОВ.


  IV. Посадові повноваження:

  •     Отримувати необхідні для виконання посадових обов'язків інформацію та документи.
  •     Проводити ознайомлення з документами, які визначають права і обов'язки за займаною посадою.
  •     Подавати керівництву пропозиції щодо вдосконалення положень своєї посадової інструкції.
  •     Приймати рішення відповідно до своїх функціональних обов'язків.

   
  V. Посадова відповідальність:

  Директор ТОВ несе відповідальність:

  •     За ухилення від виконання службових обов'язків або їх неякісне виконання.
  •     За порушення внутрішнього розпорядку ТОВ.
  •     За порушення виробничої та ділової етики.
  •     За вчинені особисто правопорушення в сфері своїх посадових повноважень.
  •     За недостовірну інформацію, надану засновникам.
  •     За недбале поводження з документацією.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Замовити консультацію