Посадова інструкція виконавчого директора підприємства

 • Посадова інструкція виконавчого директора підприємства

  Ця посадова інструкція виконавчого директора ТОВ встановлює персональні обов'язки і визначає ступінь відповідальності за дії на виробництві.

   

  I. Загальні положення

  Виконавчий директор ТОВ належить до категорії керівників.

  На посаду виконавчого директора ТОВ може претендувати фахівець з вищою профільною повною освітою.

  Його призначення і звільнення відбувається на підставі наказу, виданого генеральним директором.

  Виконавчий директор у своїй діяльності повністю підзвітний безпосередньому керівнику – генеральному директору ТОВ і загальним зборам.

   

  Виконавчому директору потрібно знати:

  •     норми законів і нормативної документації, що регламентують діяльність ТОВ відповідно до концепції розвитку галузі;
  •     структуру підприємства і профілюючі напрями виробничої діяльності;
  •     довгострокові перспективи розвитку ТОВ;
  •     парк виробничих потужностей ТОВ;
  •     правила розробки і впровадження перспективних планів ТОВ;
  •     методи ведення бізнесу в ринкових умовах і основи фінансового менеджменту;
  •     засади здійснення на підприємстві обліку та особливості складання звітності;
  •     особливості вантажно-розвантажувальних робіт і складського зберігання;
  •     порядок встановлення нормативних значень для оборотних коштів, по виробничим витратам і запасам;
  •     порядок укладання договорів з господарською і фінансовою частинами;
  •     основи економічних знань, а також рекомендації щодо вирішення організаційних питань на виробництві та управління робочими процесами;
  •     вимоги нормативів у сфері охорони праці та техніки безпеки, правил пожежної безпеки та промсанітарії.

   

  II. Посадові обов'язки

   Виконавчий директор ТОВ:

  •     Планує та координує роботу підприємства відповідно до цієї інструкції.
  •     Приймає рішення з питань фінансово-економічної сфери, а також в галузі соціальної політики ТОВ і його зовнішньоекономічної діяльності.
  •     Організовує злагоджену роботу всіх виробничих підрозділів і забезпечує ефективне співпрацювання і взаємодію.
  •     Відповідає за якість виробленої продукції і підвищення ефективності результатів праці.
  •     Мобілізує персонал на плідну роботу і високі виробничі результати.
  •     В рамках належних йому повноважень курує виконання діючих на підприємстві програм, планів капітального будівництва, зобов'язань перед бюджетом та іншими контрагентами.
  •     Подає свої пропозиції щодо поліпшення кадрової політики і забезпечення безпеки праці.
  •     Контролює стан виробничої та трудової дисципліни.
  •     Здійснює представництво ТОВ в органах влади і при роботі з контрагентами.
  •     Розробляє проекти внутрішніх нормативних документів підприємства.

   

  III. Права

  Має право:

  •     Діяти без довіреності від імені та в інтересах ТОВ в рамках наданої компетенції.
  •     Відповідно до цієї посадової інструкції розпоряджатися майном ТОВ, діючи в рамка Статуту і законодавства.
  •     Вносити пропозиції про відповідальність порушників дисципліни і осіб, які завдали збитків підприємству, і про заохочення кращих фахівців за якісну і сумлінну працю.
  •     Отримувати інформацію в питаннях, що відносяться до його посадових обов'язків, від усіх структурних підрозділів ТОВ.

   

  IV. Відповідальність

  Несе відповідальність:

  •     За ухилення від виконання посадових обов'язків відповідно до цієї інструкції, а також неналежне їх виконання в рамках наданих повноважень.
  •     За грубі правопорушення, вчинені в результаті здійснення своїх повноважень.
  •     За навмисне чи ненавмисне нанесення шкоди підприємству.
  •     За прийняті персонально рішення, якщо вони не відповідають або суперечать положенням Статуту або законодавству.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Замовити консультацію