Посадова інструкція комерційного директора ТОВ

 • Посадова інструкція комерційного директора ТОВ

  Дана посадова інструкція комерційного директора ООО встановлює його повноваження, основні права і коло обов'язків. 

   

  I. Загальні положення

  Посада комерційного директора належить до категорії керівного складу.

  На неї може бути призначений фахівець з профільною вищою освітою, який має досвід роботи на керівних посадах не менш трьох років.

   

  Він зобов'язаний добре знати:

  •     діючі закони в сфері цивільно-правових відносин, комерційно-фінансових і інвестиційних питань;
  •     профільну діяльність ТОВ, його спеціалізацію і структуру виробництва;
  •     перспективні напрямки розвитку підприємства в технічній і фінансово-економічній областях;
  •     особливості складання бізнес-планів і послідовність їх затвердження;
  •     виробничі потужності ТОВ;
  •     основні технологічні принципи виготовлення продукції;
  •     способи ринкового господарювання і фінансовий менеджмент;
  •     основи бухобліку;
  •     основні принципи перспективного планування фінансів;
  •     особливості інноваційної та інвестиційної політики ТОВ;
  •     основні положення менеджменту і виробничого маркетингу;
  •     особливості укладення комерційних договорів;
  •     принципи адміністрування;
  •     способи ефективної обробки інформації сучасною технікою;
  •     основи управління виробничими процесами і організаційні прийоми;
  •     законодавство про працю, його охорону та техніку безпеки, а також промсанітарний і протипожежний захист.

  Призначення і звільнення відбувається згідно з наказом директора.

  Комерційний директор ТОВ знаходиться в повному підпорядкуванні директора ТОВ.

  Під час тривалих поїздок комерційного директора в разі відряджень, хвороб, відпусток і т. д. - обов'язки його виконує інший працівник, призначений на цей період. До нього на час переходять всі права і персональна відповідальність за грамотне виконання тимчасових обов'язків.

   

  II. Посадові обов'язки

   Комерційний директор ТОВ:

  •     Здійснює практичне керівництво фінансово-господарськими питаннями в сфері матеріально-технічного постачання виробництва, а також організовує збут продукції.
  •     Курує підготовкою та затвердженням планів ТОВ, в тому числі і фінансових.
  •     Керує роботами по забезпеченню виробництва, складування продукції, її правильного зберігання, збуту та транспортування.
  •     Відповідає за установку на підприємстві нормативів і внутрішніх стандартів в галузі постачання, забезпечення якості та зберігання виготовленої продукції, встановлює норми допустимих запасів продукції на виробництві.
  •     Координує роботи по розробці заходів в сфері ресурсозбереження, підвищення економічних показників, ефективній роботі підприємства.
  •     Контролює роботу фахівців підприємства з питань фінансового планування, зберігання і реалізації продукції.
  •     Стежить за своєчасною підготовкою кошторисів, фінансових і технічних документів, а також звітів за підсумками звітних періодів.
  •     Планує бюджет на майбутній господарський рік і стежить за його виконанням.
  •     Організовує злагоджену систему бухгалтерського і складського обліку продукції, підготовку періодичної звітності.
  •     Здійснює технічну експертизу щодо фінансування прийнятих проектів і їх реалізації.
  •     Контролює рівень економічних досягнень і витрат фінансів ТОВ.
  •     Від імені ТОВ бере участь в переговорах по фінансово-господарських питаннях, укладає відповідні договори і організовує роботу по їх виконанню.
  •     Бере участь від імені ТОВ в рамках своїх повноважень в торгах і ярмарках, на товарних біржах і рекламних виставках.
  •     Забезпечує персоналу виплату заробітної плати в покладений термін і в повному обсязі.

   

   

  III. Права

  Комерційний директор має право: 

  •     Бути представником ТОВ у взаєминах з різними державними структурами та іншими контрагентами, іншими установами та організаціями з питань, що входять в коло його обов'язків.
  •     Розробляти для співробітників посадові інструкції.
  •     Отримувати від будь-яких структурних підрозділів потрібну для роботи інформацію і документацію.
  •     Брати участь в розробці наказів, посадових і технічних інструкцій, керівних вказівок, комерційних договорів, кошторисів та інших документів, що належать до сфери його обов'язків.
  •     Візувати всі фінансово-економічні документи.
  •     Вносити свої пропозиції щодо підвищення ефективності роботи виробничих підрозділів і в цілому підприємства з питань, що належать до зони його відповідальності.

   

  IV. Відповідальність

  Несе відповідальність:

  •     За недбале ставлення до посадових обов'язків, визначених цією інструкцією.
  •     За допущені особисті правопорушення під час виконання своїх посадових обов'язків.
  •     За заподіяну підприємству матеріальну шкоду.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Замовити консультацію