Посадова інструкція заступника генерального директора ТОВ

 • Посадова інструкція заступника генерального директора ТОВ

  Дана посадова інструкція заступника генерального директора ТОВ закріплює коло обов'язків і встановлює ступінь відповідальності за його дії.
   

  I. Загальні положення

  Посада заступника генерального директора є керівною. Призначення на цю посаду і звільнення з посади відбувається шляхом видання відповідного наказу генерального директора ТОВ.
  На цю посаду претендує особа, яка повинна мати вищу профільну освіту з обов'язковим стажем роботи на керівних посадах за профілем підприємства не менше 5 років.
  Заступник генерального директора знаходиться виключно в підпорядкуванні генерального директора ТОВ.

  У роботі він зобов'язаний керуватися:

  • законами в сфері діяльності підприємства;
  • статутом;
  • прийнятими на підприємстві правилами трудового розпорядку;
  • розпорядчими документами генерального директора;
  • цією інструкцією.

  Заступнику генерального директора потрібно знати:

  • закони і нормативно-правові акти, які визначають напрямок діяльності ТОВ;
  • методичні розробки та нормативні документи інших органів щодо діяльності ТОВ;
  • профільний напрям, спеціалізацію, особливості структурної будови ТОВ;
  • основні виробничі потужності, а також розстановку кадрів;
  • технологічні цикли, що застосовуються для виготовлення продукції;
  • особливості податкового обліку та екологічного законодавства;
  • алгоритм підготовки бізнес-планів;
  • способи господарювання в ринкових умовах і управління ТОВ;
  • правила укладення комерційних договорів;
  • кон'юнктурні коливання ринку;
  • норми пожежної безпеки.

  Виконує обов'язки генерального директора в разі його тривалої відсутності.
   

  II. Посадові обов'язки:

  • Має право підписувати документи, які стосуються його безпосередніх обов'язків.
  • Організовує чітку і злагоджену роботу всіх структурних підрозділів і служб ТОВ.
  • Розробляє перспективні плани розвитку виробництва, а також бюджет ТОВ.
  • Забезпечує контроль за злагодженою роботою всіх підрозділів ТОВ, а також за порядком обліку на ТОВ.
  • Контролює виконання всіх узятих зобов'язань.
  • Займається кадровими питаннями, затверджує посадові оклади персоналу.
  • Здійснює нагляд за дотриманням відповідальними особами фінансової дисципліни та надання достовірної звітності.


  III. Права

  Має право:

  • Виступати від імені ТОВ за дорученням.
  • Відстоювати за дорученням інтереси ТОВ при взаємодії з будь-якими юридичними або фізичними особами.
  • Проводити перевірку всіх підрозділів ТОВ в витрачання фінансів і організації виробництва.
  • Готувати генеральному директору ТОВ пропозиції про стимулювання кращих співробітників або покарання порушників.


  IV. Відповідальність

  Несе відповідальність за:

  • Невиконання своїх обов'язків, а також за неналежне їх виконання.
  • Скоєне правопорушення, встановлені законодавством.
  • Завдання матеріальної шкоди ТОВ.
  • Розголошення комерційних секретів ТОВ.
  • Порушення трудової дисципліни ТОВ.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Замовити консультацію