Дозвіл Антимонопольного комітету

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

Уточнюйте грн. від 1 місяця
Дозвіл Антимонопольного комітету
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Дозвіл АМКУ на концентрацію

  Задля недопущення проявів недобросовісної конкуренції на ринку суб’єктгосподарювання повинен звертатися до Антимонопольного комітету за дозволом на концентрацію в разі, якщо його показники обороту досягли певних визначених в законі меж.Лише АМК є державним органом, діяльність якого спрямована на забезпечення державного захисту конкуренції в підприємницькій діяльності й контроль за дотриманням законодавства.

  Основними нормативно-правовими актами, які визначають випадки необхідності звернення до АМК за отриманням спеціального дозволу на концентрацію, є ЗУ «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 р. і Положення про порядок подання заяв до АМК України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затверджене розпорядженням АМК України від 19.02.2002 р. № 33-р.

  Здійснення концентрації без дозволу АМК, коли є в цьому необхідність, спричинює накладання штрафних санкцій в розмірі до 5% доходу (виручки) від реалізації продукції за останній звітний рік.

  Відповідно до ст. 22 Закону, концентрація- це безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), яке забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50% голосів у вищому органі управління суб’єкта господарювання.
  Ст. 24 Закону визначає такі вартісні показники, які свідчать про необхідність дозволу:

  • сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації з урахуванням відносин контролю за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 12 мільйонам євро, і при цьому: - сукупна вартість активів або обсяг реалізації товарів, у тому числі за кордоном, не менш як у двох учасників концентрації з урахуванням відносин контролю перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, за останній фінансовий рік, що передує концентрації, у кожного, та
  • сукупна вартість активів або обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, за останній фінансовий рік, що передує концентрації;
  • незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації з урахуванням відносин контролю перевищує35% та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товарів (п. 2 ч. 1 ст. 24 Закону).

  Практика свідчить, що ці показники наразіє об’єктивно необгрунтованими для українських реалій - якщо в Євросоюзі вони встановлюються залежно від рівня річного ВВП та становлять 0,05%, то в Україні таке співвідношення буде досягнуто лише в разі встановлення сукупної вартості активів (сукупного обсягу реалізації товарів) на рівні 50 млн євро.

  Важливо
  Учасниками концентрації (ст. 23 Закону) визнаються суб’єкти господарювання, частки (акції, паї) яких набуваються у власність, одержуються в управління (користування) або мають набутися, і їх покупці (одержувачі), набувачі, тобто ними можуть бути і нерезиденти. Це зауваження слугує підставою для звернення за дозволом до АМК в разі здійснення подібних операцій і за межами України, і нерезидентами, якщо існує ефект впливу на українську економіку.

  Не потрібний дозвіл АМК в разі:

  • створення суб’єкта господарювання, метою чи внаслідок створення якого здійснюється координація конкурентної поведінки між суб’єктами господарювання, що його створили, або між ними та новоствореним суб’єктом господарювання. Таке створення, а також внесення змін до установчих документів, на підставі яких створюються суб’єкти господарювання, розглядаються як узгоджені дії (ст. 5 Закону);
  • придбання часток (акцій, паїв) суб’єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб’єкта господарювання - наступний перепродаж має бути здійснений протягом одного року з дня придбання часток (акцій, паїв);
  • дій, які здійснюються між суб’єктами господарювання, пов’язаними відносинами контролю, у випадках, передбачених п. 2.1 Положення№ 33-р, крім випадків набуття такого контролю без отримання дозволу АМКУ, якщо це передбачене законом;
  • набуття контролю над суб’єктом господарювання або його частиною, у т.ч. завдяки праву управління та розпорядження його майном арбітражним керуючим, службовою чи посадовою особою органу державної влади.

  Важливо

  Вимоги до змісту заяви до АМКУ на видачу дозволу та перелік документіввикладені в Положенні від 19.02.2002 р. № 33-р. Дуже важливо, щоб вони містили повну та достовірну інформацію, адже заявник несе відповідальність згідно із ст. 52Закону за подання недостовірних даних. Особливу увагу слід звернути на вимоги до довіреності на представника та точність розрахунків, тому що до аналізу документів АМК підходить завжди виключно індивідуалізовано і, на жаль, не завжди однозначно тлумачить законодавство.

  Гідно підготувати пакет документів, передбачаючи можливі спірні моменти розгляду їх в Антимонопольному комітеті, під силу лише висококваліфікованим фахівцям у галузі антиконкурентного законодавства, тож варто звернутися до нашої компанії. Якщо концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції,впевнені, що зможемо забезпечити Вас дозволом АМКУ на її здійснення.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги