Корпоративні спори в арбітражному процесі

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

400 грн. від 1 місяця
Корпоративні спори в арбітражному процесі. Корпоративний адвокат
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Варто почати з того, що поняття корпоративного права у вітчизняній правничій науці трактується досить широко – очевидно, через неузгодженість між вимогами економіки та традиційним, усталеним десятиліттями, уявленням про сутність підприємства в адміністративно-командній системі. Сама ця галузь є дещо незвичною для юристів старої школи – натомість чудово обізнаних з господарським правом.

  Навіть не всі організаційно-правові форми ведення бізнесу наразі можуть стверджувати про рівну забезпеченість свого функціонування гідною нормативно-правовою базою. Показово, що найбільш «забезпеченими» тут постають товариства з обмеженою відповідальністю, і недарма – навіть інвесторів з-за кордону їм вдається залучати краще за інших, просто через сприйняття останніми самої форми ТОВ, яка є аналогом Limited Liability Company, в той час як, скажімо, приватні підприємства, кооперативи  для Заходу сприймаються важче.

  Таким самим чином, сьогодні немає чіткої визначеності, які саме відносини належать до «корпоративних» - з приводу формування органів керівництва, розподілу майна, прав учасників, особливо ж стосовно меж взаємодії з партнерами та державними органами. Немає єдності і щодо підвідомчості розгляду корпоративних спорів – господарський чи суд загальної юрисдикції, та в деяких випадках навіть адміністративний. Якщо стороною у справі є фізична особа, вирішального значення набуває питання, чи є ця справа такою, що виникає з корпоративних відносин (стосовно трудових спорів, підвідомчих виключно загальним судам). Деякі ж корпоративні конфлікти, які за своїм змістом є публічно-правовими, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства (п. 4 ч. 1 ст. 17 КАСУ).

  “Корпоративні відносини” виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав (Закон України  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів” від 15.12.2006 р. № 483-V).

  Відповідно ж до ч. 1 ст. 167 ГКУ, корпоративними є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.  

  Неможливо оспорити лише одне - забезпечення ефективного та своєчасного захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин, пов’язаних зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності господарських товариств, є пріоритетом як для законодавств зарубіжних країн, так і на міжнародному рівні. Європейська Комісія проголошує  право товариств “фундаментом усієї ринкової економіки”. Отже, вітчизняне законодавство про компанії потребує негайного вдосконалення в рамках Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

  Судова ж практика свідчить про наявність колізій та неоднозначність тлумачень, що нерідко призводить до застосування несумлінною стороною подібних прогалин у законі, ухваленні судами помилкових рішень та відвертого зловживання правом на кшталт брутально-силових та й «сірих» рейдерських захоплень. На жаль, подібні корпоративні конфлікти завдають шкоди не лише їх учасникам, а й інвестиційному іміджу України на міжнародній арені.

  Не є поодинокими випадки, коли сторона витрачає до года  у спробах переконати суд об’єднати в одне провадження пов’язані між собою вимоги, які випливають з одного корпоративного спору. Також важливим нововведенням є правило стосовно перегляду рішень у справах, що випливають з корпоративних відносин – навіть якщо вони були ухвалені судами загальної юрисдикції, для перегляду у зв’язку із нововиявленими обставинами вони передаються господарським судам та розглядаються за правилами ГПК.

  Отже, господарськими судами повинні розглядатися корпоративні спори:

  • пов’язані з призначенням (обранням), відкликанням, припиненням повноважень і відповідальністю осіб, що входять до складу органів управління товариства;

  • пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності не лише господарських товариств, а й юридичних осіб інших організаційно-правових форм;

  • пов’язані зі здійсненням діяльності професійних учасників фондового ринку - якщо такі спори пов’язані з корпоративними відносинами.

  Учасниками корпоративних спорів можуть стати й особи, які на час звернення до суду ще не є учасниками (акціонерами) товариства, але в результаті вирішення спору можуть ними стати – це спадкоємці (правонаступники) учасників товариства та ті, що уклали договори, за якими вони можуть отримати корпоративні права в майбутньому.

  Більшість корпоративних конфліктів бере свій початок в момент зародження компанії – на етапі формування складу учасників, формування та розподілу часток у статутному капіталі товариства, обмеженні повноважень директора тощо, але з’ясовується це, на жаль, вже в суді. Хто може краще зрозуміти «підводні камені», що можуть причаїтися до певного часу у статуті чи установчому договорі підприємства, як не фахівці з підготовки правовстановлюючих документів юридичних осіб до їх державної реєстрації?  

  Отже, наша юридична компанія, що спеціалізується на наданні повного правового забезпечення бізнесу, ідеально  підходить Вам в разі виникнення корпоративного спору.

  Ми надамо:

  • консультації щодо вибору організаційно-правової форми ведення бізнесу, підготовку проектів корпоративних документів (статуту, протоколу, положення тощо);

  • повний правовий супровід внесення змін (директора, учасників/акціонерів, найменування, місцезнаходження, статутного капіталу тощо);

  • аналогічний супровід операцій з корпоративними правами (уступка, вихід, дарування, спадщина, відчуження, з урахуванням ст. 65 СКУ щодо спільної власності подружжя, інш.);

  • аудит при купівлі/продажу корпоративних прав (due diligence);

  • забезпечення випуску акцій, повідомлення ЗМІ та інш. специфічні питання стосовно АО (так, для АО процедура виходу учасника, яка прописана для ТОВ, ТДВ, повного та командитного товариств ст.ст. 126, 148 ГКУ, ст.ст. 54, 71 ЗУ "Про господарські товариства", не діє);  

  • представництво Ваших інтересів під час розгляду корпоративних спорів в господарському суді.

  Переважна більшість корпоративних спорів пов’язана з оскарженням рішень загальних зборів товариства на підставі:

  • порушення вимог закону чи установчих документів під час скликання і проведення загальних зборів;

  • позбавлення акціонера (учасника) можливості взяти в них участь;

  • порушення рішенням загальних зборів його прав чи законних інтересів (особливо щодо міноритарних акціонерів, які об’єктивно обмежені в реалізації управлінських повноважень).

  Отже, попереджуйте корпоративні конфлікти в «початковому» стані, звертаючись до наших спеціалістів на такому надважливому етапі створення компанії, яким є підготовка статуту та протоколу загальних зборів. В разі ж переростання спором меж підприємства наші юрист забезпечать Вам зведення до мінімуму можливих майнових та репутаційних втрат в ході його судового розгляду.  

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги