Погодження охоронпраці

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

Уточнюйте грн. від 1 місяця
Узгодження охорони праці
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Дозвіл охоронпраці

  Останнім часом питання охорони праці набули особливого значення в світлі обговорення нового Трудового кодексу України, адже багато проголошених принципів щодо «уваги до трудящих» абсолютно не відповідали дійсності протягом багатьох років посттоталітарного її існування. Великий розрив між декларативністю гуманістично спрямованого законодавства та жахливими умовами праці на деяких підприємствах несе реальну загрозу життю та здоров’ю людини, що є неприпустимим для демократичної правової держави, якою Україна повинна увійти в цивілізовану європейську спільноту. Подоланню цих недоліків сприяло прийняття ЗУ « Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р. №229-IV, яким було суттєво вдосконалено положення багато в чому застарілого ЗУ «Про охорону праці» від 24.11.1992 р.№2694-XII.

  Для підвищення рівня промислової безпеки запроваджено суцільний технічний контроль за станом виробництв, технологій і продукції. Новий Закон підкреслив значущість для життєдіяльності кожного підприємства колективного договору, за яким можна видавати працівникові додаткові засоби індивідуального захисту понад встановлені законом норми. Важливою новацією стало виключення кількісних обмежень працівників (раніше - 50 осіб) як умови створення з ініціативи колективу комісії з охорони праці, до того ж якщо раніше рішення цих комісій мали рекомендаційний характер, тепер служба охорони праці у разі виявлення порушень має право вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці, а також зупиняти роботу виробництва.

  З 2% до 5% місячного фонду заробітної плати збільшено максимальний розмір штрафу за невиконання вимог законодавства в сфері охорони праці та розпоряджень посадових осіб державного нагляду. При цьому несплата штрафу роботодавцями - юридичними або фізичними особами, які, відповідно до законодавства, використовують найману працю - спричиняє нарахування на суму штрафу пені в розмірі 2% за кожний день прострочення - раніше пеня не нараховувалася.

  Тому є очевидним, що суб’єкт господарської діяльності, який має намір розпочати (продовжити) виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, повинен одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці– дозвіл на небезпечні роботи (або дозвіл на початок робіт). Кожна компанія разом з ліцензією на будівельні роботи оформляє ще й дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки - документ, який дає право на проведення будівництва з виконанням робіт підвищеної небезпеки.

  Для отримання дозволу потрібно надати в орган Держнаглядохоронпраці такі документи:

  • заява встановленого зразка;

  • на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки: висновок експертизи експертно-технічного центру (ЕТЦ) про можливість забезпечити додержання вимог законів з охорони праці та промислової безпеки при виконанні заявленої роботи;

  • на експлуатацію об'єкта: висновок експертизи щодо відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової політики (з урахуванням результатів сертифікації - в разі її проведення) і спроможності  забезпечити додержання вимог законодавства при його експлуатації,а також експлуатаційна документація;

  • на проведення навчання з питань охорони праці: висновок експертизи головного науково-методичного центру або ЕТЦ Держнаглядохоронпраці про можливість проводити навчання з питань охорони праці.

  Звичайно, додається пакет правовстановлюючих документів:

  • виписка з ЄДРПОУ;

  • копія свідоцтва про державну реєстрацію;

  • копія свідоцтва статистичного управління;

  • копія статуту;

  • копія договору оренди на приміщення;

  • копія ліцензії з додатком;

  • копія свідоцтва платника ПДВ;

  • довідка про взяття на облік платника податків;

  • банківські реквізити підприємства

  Додатково:

  • копії протоколів і посвідчень з перевірки знань з охорони праці, наказів по підприємству щодо охорони праці та безпеки, інформація про наявність обладнання, копії технічних паспортів на обладнання та інструмент, копії документів працівників, якими підтверджується їх кваліфікація, та їхніх особистих документів – паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера;

  • перелік робіт з підвищеною небезпекою, які планує виконувати підприємство (від 26 жовтня 2011 р. N 1107);

  • штатний розклад на працівників, зайнятих на виконанні заявлених видів робіт.

  Якщо роботодавець не отримав дозволу на початок роботи та види робіт підприємства, діяльність якого пов’язана з виконанням робіт та експлуатацією об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та протягом місяця від часу виявлення недоліків не усунув їх, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування за поданням уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці вправі вжити заходи до скасування державної реєстрації цього підприємства. (ст. 21 ЗУ "Про охорону праці")

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги