Посадова інструкція юрисконсульта ТОВ

 • Посадова інструкція юрисконсульта ТОВ

  Посадова інструкція юрисконсульта ТОВ встановлює коло питань, що належать до його компетенції, визначає його права і рівень відповідальності.

  I. Загальні положення

  Юрисконсульт належить до категорії фахівців.

  На цій посаді може працювати фахівець з вищою освітою юридичного напряму незалежно від наявності стажу роботи або з профільною середньою спеціальною освітою і стажем роботи на інших юридичних посадах не менше п'яти років.

  Призначається на посаду та звільняється з неї на підставі наказу директора ТОВ за поданням безпосереднього керівника або працівника, офіційно його замінює.

  Юрисконсульт зобов'язаний добре знати: 

  • закони та нормативно-правові акти, які визначають господарські відносини у відповідній сфері діяльності ТОВ, а також в галузі фінансів;
  • методичні матеріали та нормативні документи в сфері права;
  • особливості трудових, адміністративних, фінансових і цивільних відносин;
  • основи обліку документації та підготовки звітності по господарсько-фінансових питань;
  • особливості укладення виробничих та колективних договорів, тарифних галузевих угод;
  • принципи обліку правових документів на сучасних інформаційних пристроях, їх систематизація та використання в роботі;
  • особливості трудового розпорядку на підприємстві;
  • вимоги охорони праці і техніки безпеки.

  В роботі керується:

  • Положенням про роботу юридичної служби;
  • Інструкцією.

  Юрисконсульт знаходиться в прямому підпорядкуванні керівника юридичної служби.

  В період його фізичної відсутності з нагоди чергової відпустки або хвороби, відряджень та інших причин обов'язки його тимчасово покладаються на штатного співробітника, призначеного наказом директора ТОВ. Він отримує відповідні права, а також несе персональну відповідальність за несумлінне виконання тимчасових обов'язків.

  II.  Посадові обов'язки

  Юрисконсульт:

  • Бере участь спільно з іншими фахівцями в розробці внутрішніх документів.
  • Надає необхідний правовий супровід документів та надає консультації під час підготовки нормативно-правових документів та офіційних відповідей на претензії.
  • Оформляє матеріали про нестачу, розкрадання і розтрати, різних формах браку на виробництві, порушеннях екологічних та інших норм з метою подачі їх до відповідних інстанцій, відповідає за облік і зберігання арбітражних і судових матеріалів, які не тільки перебувають у провадженні, а й вже закінчених.
  • Допомагає розробляти різні заходи щодо збереження майна ТОВ та зміцнення трудової дисципліни.
  • Вивчає і аналізує отримані претензії, матеріали арбітражних і судових справ, господарські договори з метою внесення пропозицій щодо необхідності усунення наявних недоліків і недопущення їх у майбутньому.
  • Готує документи про матеріальне і дисциплінарне покарання винних.
  • Бере участь при укладенні господарських договорів, проводить їх правову експертизу, допомагає в розробці положень колдоговору, подає пропозиції щодо чинним в галузі тарифних угод, займається вирішенням питань щодо стягнення простроченої заборгованості.
  • Вносить пропозиції про назрілих змін в діючі накази і нормативні акти, а також про скасування втратили силу і актуальність.
  • Займається обліком і зберіганням ті, що надійшли нормативно-правових актів, вносить відповідні зміни і доповнення, робить позначки про їх скасування, готує довідкову інформацію з залученням сучасного інформаційного обладнання.
  • Готує професійні висновки з питань юридичного характеру, пов'язаних з господарською діяльністю ТОВ, внутрішнім нормативним документам, а також вносить пропозиції щодо правового удосконалення діяльності ТОВ.
  • Інформує керівництво і рядових працівників про прийняті зміни в законодавстві за напрямками їх роботи.
  • Виконує різні поодинокі доручення керівника юридичної служби, що не виходять за межі його власної компетенції.

  III.  Права

  Юрисконсульт має право:

  • Отримувати для ознайомлення проекти наказів керівництва ТОВ щодо його роботи.
  • Вносити свої пропозиції щодо положень даної посадової інструкції.
  • Інформувати керівництво про виявлені недоліки в роботі співробітників і підприємства в цілому, подавати пропозиції щодо їх оперативного усунення.
  • Отримувати від всіх співробітників підприємства потрібну для роботи інформацію і документацію.

  IV.  відповідальність

  Юрисконсульт несе відповідальність:

  • За несумлінне виконання або ухилення від виконання встановлених посадових обов'язків, визначених цією інструкцією.
  • За особисті правопорушення, які були вчинені під час здійснення своїх обов'язків.
  • За заподіяну підприємству матеріальної шкоди.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Замовити консультацію