Реєстрація благодійного фонду

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

5000 грн. 5-7 робочих днів
Реєстрація благодійного фонду, благодійної організації Київ, Україна - РегСервіс
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  3 лютого 2013 року набув чинності Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", скасувавши чинність старого ЗУ "Про благодійництво та благодійні організації". Раніше благодійні організації реєструвалися Мін’юстом України в порядку, передбаченому для об’єднань громадян - тепер процедура реєстрації спрощена, і це відбувається в загальному порядку в органах державної реєстрації місцевих адміністрацій за місцем розташування організації. Але перереєстровувати благодійні організації, що зареєстровані до набуття чинності новим законом, потреби нема.

  Реєстрація благодійного фонду

  Благодійна організація - це юридична особа приватного права, яка на рівні  установчих документів визначає саме благодійну діяльність основною метою своєї  діяльності. Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», БО може бути трьох видів:  благодійна установа (має установчий акт),благодійне товариство та благодійний фонд (мають статут).

  Саме благодійні фонди (БФ) є найпоширенішим видом благодійних організацій, адже їх структура є найбільш прийнятною для засновників.

  Благодійний фонд - це благодійна організація, що:

  • може бути створена одним або кількома засновниками(дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб публічного права);

  • має в якості установчого документа статут, на підставі якого вона діє;

  • може мати, крім засновників, інших учасників, які вступають до складу БФ в порядку, встановленому статутом, та беруть участь в управлінні БФ;

  • засновники та учасники не зобов'язані передавати БФ будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності – його активи можуть формуватися як учасниками, так і іншими благодійниками.

   Для проведення державної реєстрації БФ (ст. 24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»)треба надати такі документи:

  • заповнена реєстраційна картка для проведення державної реєстрації юридичної особи;

  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи -  у випадках, передбачених законом;

  • два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів — один екземпляр);

  • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (у разі подання електронних документів на підтвердження внесення плати - примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом);

  • документи на підтвердження структури власності засновників-юридичних осіб, яка дозволяє встановити фізичних осіб- власників істотної долі активів цих юридичних осіб.

  Якщо серед засновників БФ є іноземна юридична особа, додатково подають документ на підтвердження її реєстрації в країні її місця розташування (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру, засвідчений і легалізований згідно із вимогами закону).

  Треба зазначити, що порядок організації та діяльності благодійних фондів був значно забюрократизованим та, на жаль, надавав багато причин для сумнівів у прозорості розподілу коштів саме згідно з цільовим призначенням, тобто на благодійні цілі. Мали місце випадки використання благодійних організацій для політичної агітації. Новий закон містить норму: «Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації».

  Також попередній закон передбачав аж чотири органи управління для будь-якої благодійної організації – наглядову раду, загальні збори, дирекцію і правління. Під час підготовки проекту нового закону представники благодійних фондів наполягали, що цю занадто складну систему варто скасувати, адже часто один засновник благодійного фонду хоче сам бути керівником, але закон зобов’язував його шукати ще осіб, аби сформувати органи управління. Зрозуміло, що до процедури здебільшого ставилися суто формально – найчастіше до складу цих органів входили одні й ті самі особи. Сьогодні обов’язкових органів залишилось три: загальні збори, наглядова рада і виконавчий орган.

  Усі додаткові нюанси щодо керування роботою БФ засновник повинен вирішувати самостійно в статуті.

  Новий закон дозволяє не створювати наглядову раду благодійного фонду, яка має не більше 10 учасників, тобто питання прозорості розподілу коштів постає лише в разі коли БФ ставить за мету їх залучати ззовні, а якщо в маленькому фонді один засновник і самостійно його утримує, то функції контролю здатні виконувати загальні збори учасників без створення наглядової ради. Дуже важливим щодо попередження можливих проявів шахрайства є вимога закону до збирачів пожертв мати довіреність чи договір на це, до того ж договір має бути нотаріально засвідченим.

  Можливість отримання благодійними фондами коштів з бюджету не регулюється законом про благодійну діяльність. З цією метою благодійні організації повинні самі активно надавати соціальні послуги, беручи участь в програмах державних закупівель чи соціального замовлення, або отримувати гранти від місцевих органів влади через програми розвитку громадянського суспільства. Але усталена практика розвинутих держав засвідчує, що в Європі держава не дає благодійних внесків благодійним організаціям, бо це є виключно добровільною справою громадян.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги