Реєстрація інвестицій в Україні

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.
Реєстрація іноземних інвестицій в Україні
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Залучення інвестицій уявляється з кожним днем все більш важливим інструментом у нормалізації економічної ситуації в Україні. Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини суб'єктів інвестиційної діяльності, а інвестором можуть виступати як фізичні особи, що не проживають постійно в Україні, так і юридичні особи - нерезиденти, зарубіжні держави, міжнародні урядові та неурядові організації, є інвестиційний договір.

  Інвестиції можуть бути у формі: іноземної валюти, валюти України (у разі реінвестицій), рухомого і нерухомого майна, майнових та корпоративних прав, цінних паперів, грошових вимог і прав на вимоги виконання договірних зобов'язань (гарантованих банками), прав інтелектуальної власності, прав на ведення господарської діяльності (на користування надрами та природними ресурсами) та інших цінностей. Загальною вимогою до всіх видів виступає оцінювання їх у ВКВ, підтверджене країною-інвестором або міжнародними торговельними угодами.

   аме інвестиційний договір гарантує повернення іноземному інвестору інвестицій і доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестицій (крім дивідендів), а також надає гарантії від націоналізації і право на відшкодування збитків. Всі договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, не пов'язані із створенням юридичної особи, укладені відповідно до законодавства України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності за участю іноземного інвестора, підлягають державній реєстрації.

  Нормативна база

  Закон України від 18.08.1991 р. № 1560-XII "Про інвестиційну діяльність" та Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР "Про режим іноземного інвестування". Законом встановлені гарантії для іноземних інвесторів. За свою тривалу історію це законодавство зазнало цілоїнизки змін (Закон України від 20.12.2001 р. № 2889 "Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків уникнення окремими підприємствами, створеними за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) », від 17.02.2000 р. № 1457" Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження "та інш.) Закон встановлює для іноземних інвесторів в Україні дію національного режиму, тобто надання рівних умов діяльності з вітчизняними інвесторами.

  Раніше реєстрація інвестиційних договорів здійснювалася на підставі постанови Кабміну від 07.08.1996 р. № 928 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій». Але 06.08.2013 р. Кабмін ввів в дію нову постанову № 139 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання». Новий порядок передбачає вже не три-, а семиденний термін реєстрації з дня подання іноземним інвестором відповідних документів.

  Відмітка податкової на інформаційному повідомленні змінена на позначку Міністерства доходів і зборів.

  Документи, необхідні від Вас для реєстрації інвестицій: 

  • Лист-звернення про державну реєстрацію договору. Інформаційна картка договору за встановленою формою. Договір (оригінал і копія), засвідчені в установленому порядку.

  • Установчі документи суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтво про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності (завірені копії).

  • Документи про реєстрацію іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше (можуть бути також засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС).

  • Відповідний дозвіл (ліцензія), якщо цього вимагають закони України. Документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору.

  Документи подаються до територіального органу Міністерства доходів і зборів України.

  Звіт про реєстрацію, перереєстрацію або анулювання інвестицій подається місцевими адміністраціями в Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Державну службу статистики України.

  Інвестиційний договір не повинен суперечити законодавству України і, крім звичайних вимог до договорів (наявність істотних умов про предмет, ціну та строк договору), передбачає обов'язкову наявність даних про порядок, строки внесення інвестицій, про вид інвестицій (валюту).

  Підтвердженням державної реєстрації договору виступає картка державної реєстрації договору, яка видається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України у трьох примірниках. Один її примірник і копія договору (контракту) залишаються в органі державної реєстрації.

  В інвестиційному договорі дуже важливо обумовити форми і стадії фінансування, ключові показники бізнес-плану, контрольні точки проекту, порядок управління компанією, до того ж всі показники обов'язково мають бути вимірювані і доказові, незважаючи на апріорну невизначеність ситуації інвестування. Варто чітко прописати процедури ухвалення рішень, порядок взаємодії сторін, відповідальність за порушення угоди та гарантії її виконання, а також, в якому саме суді буде вирішуватися спір партнерів. Не є секретом, що багато великих компаній воліють складати контракти в межах дії англійського права, де права інвестора більш захищені. При складанні договору варто обмежити для ради директорів масштаби ухвалення рішень, пов'язаних з бюджетом та кадровими змінами. Щоб уникнути конфліктних ситуацій, краще залучити незалежних експертів - якщо інвестор погодиться на таку умову, це буде свідчити про те, що він не схильний до авторитарного стилю управління, що вкрай негативно для компанії.

  Особлива роль відводиться залученню інвестицій на підставі договорів концесії та договорів про спільну інвестиційну діяльність.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги