Реєстрація колективного договору

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

*від 800 грн. від 14 робочих днів
Реєстрація колективного договору в Україні
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

   Правові основи розробки, укладення та виконання колективного договору визначає Закон України "Про колективні договори і угоди" № 3356 від 01.07.1993. Хоча в цьому законі і не міститься норма про обов'язковість укладання колективних договорів (щодо ж аналогічної норми у Господарському кодексі України, то його ж ст. 4 свідчить, що він регулює виключно господарські, а не трудові відносини), більшість підприємств все частіше схиляються до того , що цей договір має мати практично кожне підприємство.

  Відповідно до ст. 2 Закону, колективний договір укладається на підприємствах незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Це найважливіший документ, що укладається на основі переговорів між роботодавцем та представником профспілки, а в разі його відсутності - представником трудового колективу, уповноваженим на ведення таких переговорів і відстоювання прав та інтересів найманих працівників. Саме колективний договір обумовлює характерні особливості організації діяльності кожного конкретного підприємства, і тому загальних вимог до нього не висувається, крім одного - його умови жодним чином не можуть погіршувати або в будь-чому обмежувати положення та права трудящих порівняно з нормами Кодексу законів про працю, який і регулює трудові відносини в Україні в цілому (ст. 16 КЗпП).

  Так само прямо не передбачена ні реєстрація колдоговору, ні штрафні санкції за її відсутність, однак практика свідчить, що в разі необхідності, в тому числі - судового розгляду трудових спорів, кожна зі сторін відчуває себе набагато впевненіше, посилаючись на норми офіційно оформленого колективного договору . Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством гарантії, соціально-побутові пільги, обумовлювати особливості участі трудового колективу у розподілі прибутку підприємства, регламентувати питання охорони праці тощо. Зокрема, власник сам зацікавлений в прописуванні окремих пільг (додаткових відпусток, мобільного зв'язку для співробітників і т.інш.) у договорі, оскільки це позитивним чином позначається на веденні бухобліку підприємства.

  Хто здійснює реєстрацію колдоговору?

  Колективний договір може бути укладений на національному, галузевому, територіальному рівнях на двосторонній або тристоронній основі: на національному рівні - генеральна угода; на галузевому рівні - галузеві (міжгалузеві) угоди; на територіальному рівні - територіальні угоди. Залежно від рівня договору: галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні і республіканська) підлягають повідомній реєстрації Мінсоцполітики, а колективні договори та територіальні угоди іншого рівня реєструє Департамент праці та соціальної політики місцевого органу виконавчої влади.

  Для чого реєструвати?

  Відповідно до ст. 15 КЗпП і новогоПорядку реєстрації колективних договорів, затвердженого постановою Кабміну України від 13.02.2013р. № 115, повідомній реєстрації підлягають колективні договори з метою підтвердження автентичності поданих на реєстрацію зразків і копій і забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду будь-яких трудових спорів - як колективних, так і індивідуальних.

  Вимоги до договору, поданого на реєстрацію:

  Важливі зміни, що стосуються колдоговорів, були внесені Законом № 5458 «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення сторін колективних переговорів» від 16.10.2012 та Законом № 2862 «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010, в ст. 4 якого визначено рівні і сторони соціального діалогу. Саме ці закони і спричинили перегляд раніше діючого Положення № 225, яке регулювало процедуру реєстрації колдоговору до набрання чинності Порядком № 115.

  Вас потрібні такі документи:

  • установчі документи підприємства;

  • не 3 примірники договору, як вимагалося раніше (1-й, 2-й і копія), а в залежності від кількості сторін, що підписали договір; усі примірники повинні бути прошиті, включаючи додатки, в т.ч. і Правила внутрішнього розпорядку трудового колективу, пронумеровані, підписані, скріплені печатками сторін;

  • інформація про сторони, які брали участь у переговорах;

  • сторони галузевої (міжгалузевої) та територіальної угоди повинні надати також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах;

  • -вимоги про відповідність законодавству, правопису, інформації про джерела фінансування, що були раніше - вилучено.

  Порядок і строки

  Термін реєстрації - 14 робочих днів. Реєстраційний орган здійснює протягом цього терміну перевірку автентичності поданих на реєстрацію зразків і копій договору та відповідності його умов вимогам чинного трудового законодавства. Відомості про реєстрацію публікуються не в офіційному виданні реєструючого органу, а на його офіційному сайті та в ЗМІ.

  З'явилося поняття «репрезентативності» - зокрема, право на ведення переговорів і укладення колективних договорів надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до Закону № 2862. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження для суб'єктів сторін профспілок та роботодавців проводиться згідно з Порядком оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців від 21.07.2011 № 73.

  Договір діє аж до його перегляду протягом в ньому ж обумовленого терміну.

   

  Варто відзначити, що хоча укладання і реєстрація колективного договору здійснюються на добровільних засадах, ст. 17 ЗУ "Про колективні договори і угоди" та ст. 411 Кодексу про адміністративні правопорушення передбачають відповідальність за ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору. На осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, з вини яких порушено чи не виконано зобов'язання за колективним договором, може бути накладено штраф від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, також вони несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення із займаної посади.

  Контроль за виконанням здійснюється сторонами, що підписали договір. Також сторони, що підписали колективний договір, щорічно в строки, ним же передбачені, повинні звітувати про його виконання. До керівника підприємства, викритого в порушенні або невиконанні зобов'язань за колдоговором, на вимогу профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу можуть бути застосовані вищевказані санкції.

   

   

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги