Реєстрація молодіжної організації

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

4000 грн. 5-7 робочих днів
Реєстрація молодіжної організації
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Реєстрація молодіжної ГО

  Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р. № 2460-XII регулював діяльність громадських об’єднань до2013 р., але викликав критику міжнародних і національних експертів, а у 2008 р.був  визнаний недемократичним Європейським судом з прав людини. Треба зазначити, що особливо рішуче з формалізованістю та зайвою заполітизованістю цього та багатьох інших законів посттоталітарної України завжди боролися саме молодіжні рухи - найбільш активна та демократична частина населення будь-якого суспільства. З метою реалізації права громадян на об’єднання в Україні було прийнято новий ЗУ «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. №4572-17, що набув чинності 01.01.2013 р. Але і сьогодні діють положення ЗУ від 01.12.1998 № 281-XIV «Про молодіжні та дитячі громадські організації»в редакції від 06.01.2011 р.

  Молодіжні громадські організації (в Україні) –це об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів, засновниками якого можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Особи старшого віку можуть бути членами МГО, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів. 

  В усі часи молодь об’єднується у сталі групи задля активної соціалізації та самореалізації, і поширення неформальних об’єднань молоді(груп заінтересами, або “peer-groups”) набуло з розвитком демократіїзначних масштабів в усьому світі. Значно менше уваги стало приділятися проблематиці офіційних молодіжних громадських об’єднань. Як правило, вони розглядаються нині або суто в історичному аспекті, або вконтексті їх політичної суб’єктності. Але ж МГО являють собою величезний потенціал суспільного розвитку, виступають справжнім двигуном прогресу, і за цілями, що вони ставлять перед собою, їх можна поділити на дві великі групи: організації взаємної вигоди чи об’єднання за інтересами (за американською класифікацією issue-oriented), тобто орієнтовані за своєю діяльністю на саму себе, тобто на власних членів, і організації суспільної користі (policy-oriented), що слугують громадськимінтересам - благодійні, правозахисні організації, молодіжні парламенти тощо. Молодіжні громадські організації повинні, за законом, активно залучатися органами виконавчої влади та місцевого самоврядування до розроблення і обговорення рішень з питань державної молодіжної політики.

  Важливим негативним наслідком глобальної політичної заангажованості громадського руху як такого є те, що фінансові можливості та вибір шляхів діяльності міжнародних та всеукраїнських організацій завжди були більшими, ніж організацій місцевих та регіональних, які відзначалися великою залежністю від владнихструктур, і тому зняття статусності за новим Законом повинно спростити реалізацію громадськими організаціями своїх задумів і починань.  

  Крім засадничих принципів добровільності, рівноправності членів, самоврядування, молодіжні організації засновуються на принципі гласності, тобто повинні доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність -  інформація, що міститься у статутах, про склад керівних органів, про джерела матеріальних та інших надходжень, не є конфіденційною або охоронюваною законом від широкого загалу.

  Існують два варіанти створення МГО: шляхом повідомлення (без набуття статусу юридичної особи) або реєстрації (з набуттям цього статусу). Зрозуміло, що реєстрація прирівнює молодіжну організацію в правах з іншими юридичними особами, і це є єдиним варіантом для її активного громадського життя. Зважаючи на те, що МГО належить до організацій зі статусом неприбутковості, вона має усі переваги щодо оподаткування, які надає цей статус. 

  Документи, необхідні для державної реєстрації МГО:

  • реєстраційна картка;

  • статут (положення) в двох примірниках;

  • протокол установчого з'їзду (конференції) або загальних зборів, які прийняли статут (положення);

  • відомості про склад керівництва центральних статутних органів,відомості про засновників МГО;

  • дані про наявність місцевих осередків, підтверджені протоколами конференцій (зборів);

  • підтвердження юридичної адреси (документ на підтвердження права власності на приміщення або договір оренди).

  Молодіжні громадські організації звільнені від сплати збору за державну реєстрацію та за реєстрацію їх символіки.За законом, членські внески і отримані добровільні пожертвування, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності, не оподатковуються.

  Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов’язані фінансово підтримувати молодіжний рух та залучати молодіжні громадські організації до виконання замовлень для державних та місцевих потреб. Своєю чергою, МГО зобов'язані подавати звіти про цільове використання фінансів і матеріальних цінностей у встановлені законом терміни. Це є необхідною умовою для надання та користування пільговим режимом, який надає статус неприбуткової організації, і взагалі повинно сприяти підвищенню рівня прозорості і демократичності у суспільній свідомості стосовно діяльності будь-якої МГО. 

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги