Реєстрація об`єднань підприємств

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

2500 грн. 5-7 робочих днів
Реєстрація об'єднань підприємств в Україні
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Форми підприємницької діяльності в сучасній Україні змінюються постійно, адже за умов сьогодення, реального вступу вітчизняного виробника на європейський ринок та зростаючу економічну передусім глобалізацію, підприємства вже не в змозігідно функціонувати як окремі розрізнені господарські товариства.Для реалізації своїх планів вони прагнуть об'єднуватися у групи - за різними принципами: галузевим, територіальним чи іншим. Такі об'єднання називають господарськими об'єднаннями. Є риси, за якими вони подібні до звичайних підприємств (господарських товариств), але чимала низка ознак дає підстави вбачати в них окрему групу.

  Відповідно до ст. 118 ГКУ,об'єднання підприємств- це господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств (до складу можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, своєю чергою, підприємства України мають право входити до аналогічних об'єднань, утворених за кордоном) з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.

  Треба зазначити, що об'єднання підприємств можуть бути створені як на добровільних засадах, так і за рішенням органів, які мають на це право - відповідно до ГКУ та інших законів. Ч. 1 ст. 119 ГКУ передбачає поділ об'єднань підприємств, залежно від порядку їх заснування, на об'єднання суто господарські та державні чи комунальні господарські об'єднання. Що важливо - незважаючи на назви, визначальною ознакою тут є не форма власності, на якій утворені підприємства, що об'єднуються, як це здавалося б при ознайомленні, а саме порядок їх утворення - добровільний чи примусовий. Об'єднання підприємств утворюються як на невизначений строк (асоціації), так і тимчасово - задля реалізації певної обмеженої в часі мети (консорціуми).

  Загалом, об'єднання підприємств є юридичною особою (ч.4 ст. 118 ГКУ). Проте дія цієї норми поширюється не на всі види господарських об'єднань - так, юридичною особою не є промислово-фінансова група (ч. 4 ст. 125 ГК), банківське об'єднання, холдингова група тощо.

  Основні види об'єднань підприємств:

  • асоціація;

  • корпорація;

  • консорціум;

  • концерн.

  Асоціація – це договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств, які є її учасниками. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

  Корпорація - договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, які делегують окремі повноваження централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.

  Консорціум - тимчасове об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо), задля чого учасники наділяють його власними коштами, а також задіюютьцентралізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, та будь-які інші кошти, що надходять в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.

  Концерн - об'єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у т.ч. правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть приєднатися до іншого концерну.

  У зв’язку із значною концентрацією активів та специфічною організаційною активністю, що супроводжують створення об'єднання і автоматично спричинюють умови для монополізації,   рішення про утворення об'єднання підприємств (установчий договір) та статут об'єднання потрібно погодити з Антимонопольним комітетом України в порядку, встановленому законодавством.

  Державна реєстрація об'єднання підприємств здійснюється відповідно до ст. 58 ГКУ.

  Процедура реєстрації передбачає: підготовку пакета установчих документів; визначення місцезнаходження; нотаріальне засвідчення; отримання свідоцтва про державну реєстрацію і статуту; отримання свідоцтв і повідомлень про взяття на облік в податковій службі та всіх необхідних фондах (ПФ, соцстрах); виготовлення печатки; підготовку пакета документів для відкриття поточного рахунку в банку.

  Від Вас потрібні документи:

  • копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи;

  • копія довідки з управління статистики про включення до ЄДРПОУ;

  • копія засвідченого засновниками статуту (концерни і консорціуми) чи установчого договору (асоціації і корпорації) (ст. 120 ГКУ);

  • протокол загальних зборів/рішення власника про створення чи входження до складу юридичної особи;

  • копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номера посадових осіб (керівника, бухгалтера) нового підприємства, копія паспортата аналогічної довідки особи, яка буде підписувати документи від імені засновника (керівника, представника);

  • документ, що підтверджує повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені засновника (протокол/наказ про призначення керівника юридичної особи), у випадку підписання документів представником – нотаріально засвідчена довіреність;

  • для іноземної юридичної особи – документ на підтвердження її реєстраціїв країні її місцезнаходження (витяг з торговельного/банківського реєстру), засвідчений згідно із вимогами законодавства країни його видачі, перекладений українською й легалізований у відповідності до  чинного законодавства України.

  Учасники об'єднань підприємств можуть вносити майнові внески (вступні, членські, цільові тощо) на умовах і в порядку, передбачених їх установчими документами, і залучати кошти ззовні для здійснення господарської діяльності.Однак, оскільки їх метою не є виключно отримання прибутку (хочаце, без сумніву,і може мати місце за результатами господарювання), їх не можна віднести до суб'єктів підприємницької діяльності. Це має важливе практичне значення в разі вирішення питання щодо можливості визнання об'єднання підприємств банкрутом.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги