Реєстрація патенту на винахід

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.
Реєстрація патенту на винахід. Оформлення патентування
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Винахід - це результат діяльності людини у вигляді технічного рішення, що відноситься до:

  • продукту (пристрій, речовина, штам і ін.);
  • способу (процесу здійснення дій над матеріальним об'єктом).

  При цьому, така діяльність повинна здійснюватися за допомогою матеріальних засобів, в тому числі із застосуванням відомого або нового продукту за новим призначенням.

  Технічним рішенням в області людської діяльності, яке може розглядатися як винахід, буде вважатися таке, при здійсненні або застосуванні якого об'єктивно досягається якийсь ефект, спостерігається якесь явище або виявляється якесь властивість.

  Щоб оформити патент на винахід необхідно звернутися в Укрпатент (патентне відомство України). Якщо Ви хочете оформити патент в іншій країні, то потрібно звернутися або в патентне відомство країни, або подати міжнародну заявку. Заявниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, або група осіб.

  Автору винаходу належать такі суб'єктивні права:

  • право на подачу заявки (тобто право бути заявником);
  • право на отримання патенту (це право спочатку належить автору, але лише в тих випадках, якщо законом або договором не встановлено інше);
  • право авторства (особисте немайнове, згідно якому невідчужуване право визнаватися автором або співавтором винаходу);
  • право на отримання винагороди (особисте майнове) - виникає в разі, якщо винахід є службовим або створено при виконанні договору, і виняткові права не належать автору.

  На відміну від права на отримання патенту, право авторства є невідчужуваним в тому числі при передачі іншій особі або перехід до нього виключного права на винахід і при наданні іншій особі права його використання.

  Термін дії патенту на винахід в Україні становить 20 років.

  На патент винаходу використовують два види експертизи:

  • Формальну експертизу (встановлення відповідності між документами і винаходом);
  • Кваліфіковану експертизу (відповідність винаходу до стандартів).

  Винахід може бути запатентованим, якщо:

  • Він є новим (значить, що ніхто і ніколи не вигадував нічого подібного);
  • Можна використовувати в промислових цілях (винахід має мати технічну можливість реалізації);
  • Має винахідницький характер (випливає з сучасних технологій).

  Структура реєстрації патенту на винаходи:

  • Заповнення анкети (внесення інформації про винахід і винахідника);
  • Проведення патентного пошуку (щоб переконатися в новизні винаходи);
  • Визначити терміни проведення (до 18 місяців);
  • Укладання договору.

   Необхідні документи на патентування винаходу:

  • Матеріали, які описують винахід;
  • Інформація про заявника;
  • Інформація про винахідника;
  • Довіреність на представлення інтересів.

  Наша компанія пропонує:

  • Патентний пошук;
  • Виявлення винаходів;
  • Підготовка та передача необхідних документів;
  • Експертиза документів на винахід;
  • Підготовка документів для спростування по заявці;
  • Реєстрація патенту на винахід.

  Після реєстрації патенту на винахід, замовник стає монопольним власником запатентованого об'єкта і може розпоряджатися ним як завгодно: продати, переуступити, заборонити або дозволити будь-кому використання цього винаходу.

  Будь-яке нелегальне використання запатентованого винаходу, визнається порушенням виключного права на винахід і переслідується законом.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги