Реєстрація підприємства інвалідів

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

4000 грн. 10 робочих днів
Реєстрація підприємства інвалідів
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Життя інвалідів є нелегким за будь-якої ситуації, адже відчувати себе обмеженою в реалізації своїх сподівань через наявність фізичних або психічних вад – тягар для особи, вагу якого навіть неможливо уявити ззовні. Але ці люди мають усі підстави для того, аби бути повноцінними членами суспільства, і численні приклади досягнень таких осіб в науці, політиці, спорті, творчості зайвий раз свідчать на користь соціальної повноцінності інвалідів. Звичайно, для цього суспільство повинно забезпечити їм не просто рівні права з іншими, але й надати певні преференції, що лише останнім часом, на порозі вступу до Європейської спільноти, стало хвилювати вітчизняних можновладців.

  Так, постанова Кабміну від 17.07.2013 р. №518 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» врегульовано порядок надання пільг з оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.  Нарешті чітко визначені критерії, яким має відповідати підприємство, щоб отримати дозвіл на пільги - кількість інвалідів має становити не менше ніж 50% від середньооблікової кількості штатних працівників, фонд оплати праці інвалідів має складати не менше ніж 25% загальної суми витрат на оплату праці.

  Повноваження Комісії щодо визначення доцільності надання державної допомоги у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, дотацій тощо покладено на Мінсоцполітики та його регіональні органи. Рішення про надання дозволів на право користуватися пільгами повинно прийматися відповідними органами протягом 30 робочих днів з дня надходження документів.

  Підприємства, які  засновані громадськими організаціями інвалідів мають право на податкові пільги згідно законодавства України, що може бути використано для податкової оптимізації.

  Ми рекомендуємо детально вираховувати кожний податковий крок, оскільки будь-яка необачна дія може спричинити істотні податкові наслідки.

  Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

  Отже, єдиною відмінністю, яка відрізняє «звичайне» підприємство та підприємство інвалідів є його засновник – громадська організація інвалідів.

  Вимоги для отримання пільги

  1. кількість інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу;
  2. фонд оплати праці інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;
  3. сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих послуг);
  4. розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, повинен бути не менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
  5. виконання підприємствами, організаціями рішень Мінсоцполітики та обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).

   Відповідно до пп. 17.1.4.  п.17.1 ст. 17 Податкового кодексу України від платник податків має право користуватися податковими пільгами за наявності підстав у порядку, встановленому цим Кодексом.

  Документи, які необхідні для отримання пільги:

  • заява громадської організації інвалідів (далі - засновник) про надання підприємству, організації дозволу за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

  • копія установчих документів підприємства, організації, а також засновника, крім випадків, коли засновником є всеукраїнська громадська організація інвалідів або громадська організація інвалідів, яка підтвердила свій всеукраїнський статус, що самостійно подає копії своїх установчих документів;

  • копія положення про філію, відокремлений підрозділ підприємства;

  • довідка про чисельність працюючих інвалідів на підприємстві, в організації, видана територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за попередній рік та за попередній звітний (податковий) період;

  • копія державного акта на право постійного користування землею або копія довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки у разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку;

  • бізнес-план діяльності підприємства (філії, відокремленого підрозділу);

  • розрахунок суми витрат підприємства, організації, пов’язаних з переробкою (обробкою, іншими видами перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів, для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством, організацією;

  • довідка про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та інвалідів, які мають на підприємстві, в організації основне місце роботи, за попередній звітний (податковий) період;

  • копії податкових та фінансових звітів (податкову декларацію з податку на прибуток підприємства, звіт про суми податкових пільг, баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний (податковий) період).

   

  Розмір податкових пільг підприємствам інвалідів згідно Податкового Кодексу України

                               Норма законодавства

   

  Ставка податку

  Податок на прибуток (п. 154.1 ст. 154 ПКУ)

   НУЛЬ

  Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, крім підакцизних товарів,

  Податок на додану вартість (ст.197 ПКУ)

  НУЛЬ 

  Звільняються від оподаткування операції з постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей і розважальних ігор та послуг з постачання товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари.

  (п.п. д)  п. 267.1.2 ст. 267 ПКУ)

  НУЛЬ

  Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

  д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

  Земельний податок (282.1.7. ст. 282 ПКУ)

  НУЛЬ

  громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

   

  Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

  Пільги зі сплати ЄСВ

  Суттеві знижки з ЄСВ 

  Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка  від витрат на оплату праці.

  Єдиний внесок для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці встановлюється у  розмірі 5,3 % від заробітної плати.

   

  Єдиний внесок для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5

   

  Отже, працевлаштування інваліда, як і реєстрація підприємства інвалідів,  є вигідним з точки зору податкової оптимізації

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги