Реєстрація профспілки, профспілкової організації

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.
Реєстрація профспілки, профспілкової організації
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Дніпродзержинськ, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Профспілка- це особлива категорія громадської організації, яка набуває прав юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення) за рішенням з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки, а не з моменту легалізації, тобто вступати в цивільно-правові відносини з іншими юридичними особами профспілки мають право вже з моменту затвердження статуту.

  Але існує проблема із визначенням того, з якого моменту профспілка діє законно.Відповідно до ст. 16 ЗУ “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, діяльність профспілки вважається законною з моменту затвердження статуту, проте легалізація проводиться органами юстиції, а сама “реєстрація” як юридичної особи - державним реєстратором відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”. Незважаючи на Рішення Конституційного Суду України щодо визначення конституційності ст.ст. 8, 11, 16 ЗУ “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і визнання легалізації (ст. 16 Закону) неконституційним,  процедура легалізації надалі існує. Для того, щоб не побоюватися перешкод з боку власника підприємства, потрібно пройти процедуру легалізації.

  Профспілки, їх об'єднання легалізуються шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу: можуть створюватися із статусом первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських. Легалізація всеукраїнських профспілок та їх об’єднань здійснюється центральним органом виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації  (легалізації)  об’єднань  громадян,  інших громадських формувань.За законодавством України, при їх створенні висуваються ті самі вимоги, що і до будь-якої іншої організації, підприємства чи комерційної фірми в Україні, тобто профспілки, їх організації є юридичними особами, мають свої печатки, штамп, розрахунковий рахунок у банку. Якщо створювана первинна організація одночасно приймає рішення про входження її до вже існуючої галузевої профспілки (перелік всеукраїнських профспілок можна знайти у регіональних об’єднаннях профспілок), їй не треба розробляти статут та легалізуватись у Мін’юсті та отримувати відповідне свідоцтво. Первинна організація реєструється в регіональних органах юстиції на підставі документів вже існуючої профспілки, а після проходить реєстрацію у державного реєстратора.

  Отож, реєстрація профспілки складається із двох етапів:

  • отримання свідоцтва про легалізацію;

  • отримання свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

  Якщо у  профспілки немає потреби отримувати статус юридичної особи, вона може не проходити подальшу процедуру державної реєстрації як юридичної особи, а лише легалізуватися. Свідоцтво про легалізацію професійної спілки буде свідченням законної діяльності профспілки - вона матиме усі права та гарантії, у т.ч. право брати участь у колективних переговорах, укладати колективні договори, здійснювати контроль за безпекою праці, надавати дозвіл на звільнення працівників у порядку, передбаченому КЗпП, тощо.Якщо ж професійна спілка має намір відкривати рахунки у банку, користуватися печаткою - вона повинна бути зареєстрована як юридична особа.

  Для легалізації профспілок, об'єднань профспілок треба подати такі документи:

  • заява (повинна бути підписана не менш як трьома засновниками або їх уповноваженими представниками);

  • статут (положення);

  • протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження;

  • відомості про виборні органи, засновників, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об'єднань.

  Ст. 8 Закону надає профспілкам право на створення на добровільних  засадах  об'єднань (рад, федерацій,конфедерацій тощо) з метою виконання своїх статутних завдань створювати  за галузевою, територіальною або іншою ознакою, а також на вільні входження та вихід зі складу таких об'єднань. Для цього профспілки, які  бажають створити об'єднання, повинні укласти  відповідну  угоду та затвердити статут (положення) об'єднання. Статус об'єднань профспілок визначається за статусом членів, яких вони об'єднують.

  Орган легалізації у разі невідповідності поданих документів профспілки, об'єднання профспілок зазначеному статусу повинен вказати профспілці, об'єднанню профспілок на наявні недоліки у пакеті документів, але відмовити в легалізації не має права.

  Створювати профспілки мають право громадяни України (ст. 6 Закону), проте іноземні громадяни та особи без громадянства можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.

   Профспілки та їх об'єднання мають право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об'єднань і брати участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

  comments powered by Disqus

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги