Реєстрація релігійної організації

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

договірна ціна

від 6 міс.
Реєстрація релігійної організації, церкви в Україні - РегСервіс
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Незважаючи на те, що за формальними ознаками законодавство України щодо релігійної діяльності наразі є найдемократичнішим з усіх пострадянських держав, сама процедура реєстрації релігійних організацій є вельми складною, суперечливою та довготривалою процедурою . ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації»  від 23.04.1991 р. № 987-XII зазнав чимало змін протягом свого існування, але головним нюансом у реєстрації релігійної організації можна вважати те, що з липня 2004 р., коли набрав  чинності  ЗУ  «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», необхідно реєструватись двічі - спочатку отримати свідоцтво про реєстрацію як релігійної організації, потім статус  юридичної особи.

  Ч. 4   ст. 8 Закону передбачає, що повідомлення до державних органів про утворення релігійної громади не є не обов’язковим, і релігійна громада може діяти легітимно без реєстрації, але на практиці для повноцінної діяльності для реалізації гарантованих державою прав: власності релігійних організацій (ст.18 Закону); розповсюдження предметів релігійного призначення та релігійної літератури (ст. 22 Закону); ведення добродійної і культурно-освітньої діяльності (ст. 23 Закону); ведення міжнародної діяльності (ст.24 Закону) та інш. необхідно мати статус юридичної особи, що передбачає власне реєстрацію статуту.

  Отже, на першому етапі відбувається реєстрація статутів (положень) релігійної організації згідно ст. 14 ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації», на другому - остаточне  набуття статусу юридичної особи через державного реєстратора за місцем знаходження (ст. 5 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»). Саме заборона для релігійних організацій бути юридичною особою ставила їх за часів СРСР у вкрай невигідне становище стосовно розпорядження майном – без цього статусу релігійна організація практично не може здійснювати свою діяльність, відкривати банківські рахунки, створювати підприємства і нині, тому цей статус є вкрай важливою умовою, аби набути рівних з іншими юридичними особами прав та обов’язків.  

  Треба звернути увагу на те, що релігійна організація реєструється в органах виконавчої влади самостійно, на відміну від громадських, благодійних організацій, за яких органи юстиції передають інформацію до державного реєстратора.

  Існують два основних типи релігійних організацій:

  • релігійна громада - місцева організація, яка діє на обмеженою адміністративній території (район у місті, село тощо), яка обмежена в правах відносно створення духовних навчальних закладів, релігійних братств і т.інш., та

  • релігійний центр, управління - об'єднання місцевих організацій, яке може діяти на території всієї України.

  Для реєстрації релігійної громади в сучасній Україні необхідні: мінімум десять засновників та документи, що підтверджують її місцезнаходження. Для порівняння, щоб зареєструвати релігійну громаду в УРСР, потрібно було надати списокне менше ніж з 50 фундаторів ( які отримали назву “п’ятидесятки”),  у РСФРР - 20 засновників.

  Законодавство передбачає, що релігійні організації є неприбутковими, тобто вони створюються  з  метою задоволення  релігійних  потреб  громадян сповідувати і поширювативіру,без мети отримання прибутку. Отримавши  для цілей оподаткування статус неприбуткової організації в податковій за місцем свого місцезнаходження, релігійна організація отримуєможливість не сплачувати податки з доходів, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань - пасивних доходів, від проведення основної діяльності, тобто діяльності з надання благодійної допомоги, освітніх, культурних, наукових та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян. До основної діяльності також належить продаж релігійною організацією товарів, які пропагують її принципи та ідеї, якщо ціна таких товарів є нижчою за звичайну або коли така ціна регулюється державою.

  Зверніться до фахівців нашої компанії, і отримайте в результаті реєстраційних дій повний пакет документів, необхідний для здійснення повноцінної діяльності Вашої релігійної організації:

  • свідоцтво про реєстрацію релігійної організації;
  • статут;
  • довідка з управління статистики;
  • свідоцтво про постановку на облік у податковій (4-ОПП) з ознакою неприбутковості організації;
  • повідомлення про реєстрацію страхувальника у ФССТВП;
  • повідомлення про реєстрацію в ПФУ;
  • повідомлення про реєстрацію в ЦЗ;
  • страхове свідоцтво ФССНВВ;
  • повідомлення ФССНВВ

  Останнім часом європейська спільнота приділяє посилену увагу стану розвитку демократії в Україні, в т.ч. питання свободи совісті та віросповідання набувають особливого значення. Релігійне життя України є вельми активним, здебільшого в західних та південних регіонах, де спостерігається строкатість населення за ознакою національності та належності до релігійних конфесій.  В останніх проектах змін до законодавста було внесено пропозиції щодо набуття статусу юридичної особи через Державну реєстраційну службу. Також непоодинокими є судові справи стосовно реєстрації статутів релігійних організацій, які стикаються з бюрократичними обмеженнями і затягуванням строків. Україна поступово звільняється від тягаря за політизованості релігійних процесів та крокує до вільного волевиявлення кожною особою її релігійних переконань, що свідчить про єдино можливий шлях – європейського вибору.  

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги