Реєстрація держпідприємства

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

10000 грн. від 1 місяця
Реєстрація держпідприємства
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Дніпродзержинськ, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Порядок утворення державного унітарного підприємства визначено ст. 73 ГКУ, яка, зокрема, передбачає, що воно може бути утворенелише компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.Найменування державного унітарного підприємства повинно містити слова „державне підприємство".

  Державні унітарні підприємства можуть бути комерційними або казенними. Зважаючи на те, що умови сьогодення не на боці державних підприємств, які виступають типовим залишком радянської економічної системи і в більшості своїй не в змозі конкурувати із приватним сектором, гостро постає питання їх реорганізації та збереження робочих місць і виробництва. Приватизація майнових комплексів державних підприємств заборонена законом, але відповідно до ч.7 ст. 74 ГКУ, державне унітарне комерційне підприємство може бути перетворено у корпоратизоване підприємство (державне акціонерне товариство). 

  На сьогодні відсутні чіткі положення, які б визначали правовий статус майна державних акціонерних товариств, 100% акцій яких перебуває у державній власності. Аналіз чинного законодавства, особливо Закону України„Про приватизацію державного майна" дає підстави дійти висновку, що майно, передане до статутних фондів державних акціонерних товариств,  є державною власністю. У зв’язку з цим державні акціонерні товариства, статутний фонд яких сформовано за рахунок державного майна і 100% акцій яких перебуває у державній власності, також є підприємствами державної форми власності.

  Особливості утворення державного комерційного підприємства містятьст.ст. 74-75 ГКУ.

  Державне комерційне підприємство є суб’єктом підприємницької діяльності, діє на основі статутуна принципах, зазначених у ст. 44 ГКУ, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім майном, яке належить йому на праві господарського відання.Держава та орган, до сфери управління якого входить таке підприємство, не несуть відповідальності за його зобов’язаннями, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

  Статутний фонд державного комерційного підприємства повинен бути утворений до його реєстрації як суб’єкта господарювання уповноваженим органом, до сфери управління якого воно входить. Мінімальний розмір статутного фонду державного комерційного підприємства встановлюється законом.

  Казенне підприємство створюється за рішенням Кабміну.  Орган,  докомпетенції якого належить його створення, визначає усі принципові моменти в його діяльності, можливості реорганізаціїта ліквідації.Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління. Порядок утворення казенних підприємств можна знайти вст.ст.76-77 ГКУ.Найменування казенного підприємства повинно містити слова „казенне підприємство".

  Відповідно до ст. 77 ГКУ, казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких:

  • законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;

  • основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава;

  • за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів;

  • переважаючим (понад 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб не може бути рентабельним.

  Варто зазначити, що ГКУ вживає поняття „суб’єкти господарювання державного сектору економіки" (ч.2 ст.22 ГКУ), і до них треба віднести не лише тих, які діють на основі лише державної власності, а також тих, державна частка у статутному фонді яких перевищує 50% чи просто забезпечує державі право вирішального впливу на їх господарську діяльність. Однак не всі суб’єкти господарювання державного сектору економіки є державними підприємствами. 

  comments powered by Disqus

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги