Реєстрація держпідприємства

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

10000 грн. від 1 місяця
Реєстрація держпідприємства
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Порядок утворення державного унітарного підприємства визначено ст. 73 ГКУ, яка, зокрема, передбачає, що воно може бути утворені лише компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управліня. Найменування унітарного підприємства повинно містити слова "державне підприємство".

  Реєстрація держ підприємства

  Державні унітарні організації можуть бути комерційними або казенними. З огляду на, що умови сьогодення не на боці підприємств, які виступають своєрідним залишком радянської економічної системи та в більшості своїй не в змозі конкурувати з приватним сектором, гостро постає питання їх реорганізації та збереження робочих місць і виробництва. Приватизація майнових комплексів державних підприємств заборонена законом, але відповідно до ч.7 ст. 74 ГКУ, унітарне комерційне підприємство може бути перетворено в корпоратизоване підприємство (акціонерне товариство).

  На сьогодні відсутні чіткі положення, які визначали правовий статус майна державних акціонерних товариств, 100% акцій яких перебуває у державній власності. Аналіз чинного законодавства, особливо Закону України "Про приватизацію державного майна" дає підстави зробити висновок, що майно, передане до статутних фондів державних акціонерних товариств, є власністю. У зв'язку з цим акціонерні товариства, статутний фонд яких сформовано за рахунок організації майна і 100% акцій яких перебуває у державній власності, також є державною підприємствами форми власності.

  Особливості утворення державного комерційного підприємства міститися в ст. 74-75 ГКУ

  Державне комерційна організація є суб'єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах, зазначених у ст. 44 ГКУ, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім майном, що належить йому на праві господарського відання. Держава і орган, до сфери управління якого входить таке підприємство, не несуть відповідальності за його зобов'язаннями, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

  Статутний фонд комерційного підприємства повинен бути утворений в його реєстрації в якості суб'єкта господарювання уповноваженим органом, до сфери управління якого воно входить. Мінімальний розмір статутного фонду державного комерційної організації встановлюється законом.

  Казенне підприємство створюється за рішенням Кабміну. Орган, до компетенції якого відноситься його створення, визначає всі принципові моменти в його діяльності, можливості реорганізацііта ліквідаціі.Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління. Порядок утворення казенних організацій можна знайти в ст.ст.76-77 ЦКУ. Найменування казенної Компан повинно містити слова "казенне підприємство".

  Відповідно до ст. 77 ГКУ, казенні підприємства створюються в галузях народного господарства, в яких:

  • Законом дозволено здійснення господарської діяльності;
  • Основним (понад 50%) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава;
  • За умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів;
  • Переважним (більше 50%) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб не може бути рентабельним.

  Варто відзначити, що ГКУ вживає поняття "суб'єкти господарювання державного сектора економіки" (ч.2 ст.22 ГКУ), і до них треба віднести не тільки тих, які діють на основі власності, а також тих, частка в статутному фонді яких перевищує 50 % або просто забезпечує державі право вирішального впливу на їх господарську діяльність. Однак не всі суб'єкти господарювання державного сектора економіки є державною організаціями.

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги