Реєстрація товариства з додатковою відповідальностю (ТДВ, ОДО)

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.

2500 грн. 5-7 робочих днів
Реєстрація товариства з додатковою відповідальностю (ТДВ, ОДО)
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки, розмір яких  визначений установчими документами,що несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності його учасники несуть додаткову обмежену майнову солідарну відповідальність у визначеному однаково кратному розмірі до вкладу кожного з учасників (ст. 151 ЦКУ, ст. 65 ЗУ "Про господарські товариства").

  Мінімальна кількість засновників – одна особа (фізична чи юридична), максимальна – не обмежена. Органи управління товариства - загальні збори учасників, виконавчий орган - дирекція або директор, ревізійна комісія або ревізор.

  Товариства з додатковою відповідальністю значно менш поширені, ніж з обмеженою,  оскільки забезпечують своїм учасникам менш привабливий режим господарювання з можливим накладенням на них додаткової відповідальності за виконання боргових зобов’язань у разі його ліквідації. Однак окремі види підприємницької діяльності за законом  можуть провадитися виключно в організаційно-правовій формі товариства з додатковою відповідальністю. Цікавою новацією щодо вдосконалення нормативно-правової бази з цього питання видається Розпорядження Кабміну від 06.02.2013 р. № 72-р «Про Концепцію проекту Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, в якому йдеться про негативні моменти (недостатній рівень контролю учасників фінансової діяльності товариства,зловживання посадовими особами товариства, відсутність норм стосовно виключення учасника, створення в товаристві наглядової ради, що істотно знижує рівень інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів тощо) та шляхи їх подолання.

  В будь-якому разі дуже важливим моментом є передбачення в установчих документах товариства граничного розміру відповідальності учасників.

  Документи для реєстрації:

  • заповнена реєстраційна картка (з відміткою про використання модельного статуту за наявності);

  • примірник рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

  • два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

  • документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації (в разі подання електронного варіанту - розрахунковий документа, засвідчений електронним цифровим підписом);

  • документи на підтвердження структури власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, розмір та порядок формування статутного капіталу (в разі формування майном –його перелік із зазначенням вартості), розмір внеску до статутного капіталу кожного засновника;

  • ксерокопії паспортів засновників - фізичних осіб;

  Для юридичних осіб:

  • копія свідоцтва про державну реєстрацію;

  • копія статуту;

  • протокол загальних зборів учасників про рішення заснувати товариство;

  • протокол про призначення (зміну) директора, засвідчений печаткою;

  • довіреність на представника;

  • виписка з ЄДРПОУ.

  У разі  якщо серед засновників є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені ч.1 ст.24 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», додатково подається документ на підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, оформлений згідно з ч.6 ст.8 цього Закону.

  Підготовка правовстановлюючих документів є дуже  важливою для початку і подальшої гідної діяльності будь-якого підприємства, особливо ж це є актуальним саме для товариства з додатковою відповідальністю.Адже через недоліки законодавчої бази у разі виникнення відносно незначних конфліктів між учасниками такого товариства можливі випадки незаконного набуття контролю та вилучення активів, що, на жаль, часто спричинює ліквідацію товариства, а отже призводить до зниження темпів розвитку підприємництва та уповільнення інвестиційних процесів в цілому. Тому завжди звертайтеся до професіоналів у юридичному супроводі реєстрації, аби вберегти свій бізнес від негараздів. 

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги