Розробка внутрішніх положень та інструкцій компанії

Послуга включає:

 • Професійна консультація спеціаліста;
 • Підготовка повного пакету документів;
 • Нотаріальне супроводження;
 • Сплата державних мит, зборів, платежів;
 • Проведення безпосередніх робіт пов'язаних з наданням послуги.
Розробка внутрішніх положень та інструкцій компанії
 • Послуга доступна по всій Україні (Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Кам’янське, Чернігів, Вінниця, Житомир, Хмельницький). Пропонуємо різні форми оплати

  Реєстраційні дії, які супроводжують процес створення компанії, можна порівняти з таким важливим днем в долі окремого громадянина, як отримання паспорта. Відчуття гідності й надії, без перебільшення, надає величі моменту. Але життя триває, і вже місяць-два потому хтось дійсно дорослішає, зростає та починає повноцінне життя, а на долю інших – чи то осіб, чи підприємств – чомусь випадають суцільні випробування: перевірки, штрафи й непорозуміння.

  Нічого дивного – дуже багато тут залежить від Вашої поваги до порядку, вміння передбачати й планувати, вміння організувати діяльність і життя в цілому. А отже, йдеться про необхідність розробки внутрішніх організаційно-правових документів, які не лише реально регулюють роботу, попереджують виникнення конфліктів, але й в обов’язковому порядку вимагаються контролюючими органами – починаючи з видачі дозволу чи ліцензії на певні види бізнесу і закінчуючи перевірками ДПС, санстанції, Держпожнагляду, Держпромнагляду чи Держінспекції з питань праці.

  Неодноразово зазначалося, що такі засадничі риси підприємництва, як самостійність, ініціативність та ризикованість (ст. 42 ГКУ) за визначенням не піддаються суворій формалізації процедур діяльності. Про рух України в бік європейського стилю ведення бізнесу, його принципову гуманізацію та індивідуалізацію свідчать поступове звільнення багатьох галузей господарювання від необхідності отримувати дозвільні документи, надання можливості здійснення усіх реєстраційних дій в форматі «єдиного вікна», спрощення їх процедур і пошуку інформації в ЄДПРОУ загалом в електронному вигляді, активне використання електронно-цифрового підпису та подання електронної звітності тощо.

  Але усі такі новації вимагають як свою передумову принципові зміни у поведінці підприємців – зростання довіри й поваги до партнерів та держави, рівня власної правосвідомості, готовності та практичних навичок у сприйнятті технічних новацій. На жаль, ці процеси довготривалі і не можуть обумовлюватися календарною датою, як набуття чинності законом.

  В розділі, присвяченому необхідності та бажаності укладання на підприємстві колективного договору, вже було приділено увагу основному призначенню такого документа, як «локальний правовий акт», а саме – регулюванню за його допомогою усіх внутрішніх організаційно-правових питань в роботі конкретної організації. До таких документів і належать усі положення, що повинні розроблятися на вимогу та з урахуванням норм законодавства і не можуть їм суперечити – зокрема, обмежувати права працівників у порівнянні з КЗпПУ. Але будь-яке виробництво, галузь господарювання чи організаційно-правова форма підприємництва можуть мати і здебільшого й мають свої особливості, які практично неможливо і не потрібно передбачати і фіксувати на рівні закону.

  Водночас, зважаючи на те, що стосовно внутрішніх положень йдеться аж ніяк не про зайву регламентацію дій, а швидше про розширений та індивідуалізований перелік прав та можливостей, підприємства та їх власники повинні свідомо ставитися до їх розробки й дотримання.

  Отже, якщо прагнете більшу частину робочого часу відводити саме роботі, яка буде приносити суспільству користь, а Вам і колективу – прибутки і гарний настрій, а не неприємним контактам з контролюючими суб’єктами, заздалегідь забезпечте собі надійну документальну базу з питань організації внутрішньої діяльності.

  Практично неможливо уявити функціонування підприємства без положень про Комерційну таємницю та конфіденційну інформацію(ст. 36 Господарського кодексу України, ст. 30 ЗУ „Про інформацію") та Інструкції про порядок обліку, використання та знищення на підприємстві печаток і штампів. Адже чітке визначення меж конфіденційності та осіб, відповідальних за зберігання печаток та користування ними, не лише свідчить про гідний рівень компанії як суб’єкта господарювання, але й убезпечить Вас від можливих конфліктів в разі суперечливого трактування цих положень співробітниками чи діловими партнерами.     

  Не менш важливим є порядок повідомлення Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод їх суб’єктів - ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних" від 23.07.2013 р. № 383-VII було скасовано обов’язкову реєстрацію БПД в Державній службі захисту персональних даних, що викликала чимало нарікань з приводу своєї діяльності. Відповідно, було внесено зміни і до ст.188-39 КУпАП, яка встановлює санкції за порушення зобов’язань щодо порушення порядку обробки персональних даних. Отже, положення про Порядок обробки і режим персональних даних повинен супроводжувати діяльність сучасного підприємства.

  Що стосується такого надважливого питання, як охорона праці, то варто зазначити, що на сьогоднішній день йому приділяється набагато менше уваги, ніж за старих часів панування командно-адміністративних приписів. Переважно цим переймаються там, де умови праці вимагають суворого дотримання норм (харчове виробництво, заклади виховання та охорони здоров’я тощо), чи  наявність, зокрема, спеціальних положень про: Медичний огляд, Порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою та Порядок забезпечення працівників спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, передбачається ліцензійними умовами (будівельні роботи чи перевезення транспортом). Здебільшого ж роботодавці положення КЗпПУ і законодавства щодо соціального захисту працівників сприймають суто формально, але вимушені згадувати про них в разі виявлення порушень. Аби цього не сталося, варто приділити увагу положенням про: Службу охорони праці, Навчання трудового колективу з питань охорони праці, Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на виробництві,  Комісію з питань охорони праці.   

  Положення про структурний підрозділ є надійною підставою для організації повсякденної діяльності, оцінювання результатів роботи, складання посадових інструкцій, визначення завдань, функцій, прав та обов’язків, а головне — відповідальності працівників. Посадові ж інструкції власник або уповноважений ним орган (кадрова служба) розробляє згідно з вимогами чинного законодавства - на основі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та з урахуванням особливостей штатного розпису .

  Досвід свідчить, що наявність положень про:

  • правила внутрішнього трудового розпорядку;

  • функціональні обов’язки  та права структурних підрозділів (особливо таких провідних, як бухгалтерія та кадрова служба);

  • затвердження переліку посадових інструкцій (та ознайомлення з ним кожного працівника під підпис);

  • відпустки;

  • відрядження;

  • преміювання та надання пакету соціальних пільг

  • тощо здатна звільнити підприємство від щоденних побутових суперечок, які почасти є своєрідною «чорною візитівкою» компаній із непрозорими схемами роботи і, зрозуміло, високою плинністю кадрів, а інколи доводять до гучних трудових конфліктів і судових позовів.

   

   

   

   

   

  Практично неможливо переоцінити важливість на підприємстві гідного рівня ведення облікової політики -  варто закріпити її в розпорядчому документі. Зрозуміло, що його підставами повинні бути ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635. Але це не лише не виключає, а й передбачає індивідуальний підхід до Вашої бухгалтерської діяльності і положення про неї.

  Мінфін у листі від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 зазначив: «повноваження власника підприємства встановлювати облікову політику реалізується через визначення у розпорядчому документі переліку методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант». Мабуть, кожен бухгалтер стикався в роботі із цими «ситуаціями двозначності», коли доводиться виявляти дива професійної майстерності, зважаючи на постійне прагнення законодавця вносити зміни до нормативно-правових актів вже після прийняття нового ПКУ. Отже, завжди краще запобігти, аніж бути заскоченим зненацька – що, до речі, принципово відрізняє методи вітчизняного бізнесу від закордонного.  

  Маючи положення про Оплату праці і розподіл прибутків на підприємстві, Дивіденди товариства тощо, Ви застережете себе від прискіпливої уваги податківців та вірогідних проблем в разі виходу з товариства когось з учасників. Та навіть суд готов зважити на окреме положення про Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві - «внутрішні документи підприємства, якими визначається його облікова політика, повинні враховуватись при визначенні методу обліку доходів і витрат» (ухвала ВАСУ від 15.01.2013 р. у справі № К/9991/40616/11).

  Дотримання розумного й виправданого життям балансу між уніфікацією задля дотримання закону та властивим підприємництву потягом до незалежності та творчого пошуку допоможе Вам гідно спрямовувати шлях розвитку своєї справи, обминаючи можливі рифи й вибоїни. Наші спеціалісти допоможуть розробити для Вашого підприємства усі необхідні положення щодо ведення господарської діяльності, аби максимально враховувати індивідуальні нюанси,  набирати обертів та забезпечувати постійне зростання найціннішого капіталу кожного підприємства - його персоналу. 

  Якщо ви виявили помилку чи неточність в тексті, виділіть її та натисніть Ctrl + Enter

Зворотній дзвінок

Замовлення послуги